Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Општи акти

  Општи акти општине Палилула


  Elaboration of joint programme for management of the quality of air, soil and water in cross border region Pirdop and Palilula
  Списак лица овлашћених за одлучивање у управним стварима и лица овлашћених за вођење поступка или предузимање радњи у управном поступку
  Одлука о трећој измени Статута Градске општине Палилула
  Правилник o додели средстава за школе и вртиће
  Правилник o начину финансирања пројеката од јавног интереса
  Правилник за културу
  Правилник једнократна новчана помоћ
  Правилник о додели средстава из области спорта
   Јавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији града Ниша
   Локални акциони план запошљавања Градске општине Палилула Ниш за период 2021-2023.
   Стратегија за младе Градске општине Палилула, Ниш са акционим планом 2018-2022. године
   Стратегија за унапређење родне равноправности Градске општине Палилула – Ниш 2017-2021.
   Информатор о раду Градске општине Палилула – Ниш