Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Индустријске зоне

  ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

  Веома значајну улогу у привлачењу инвеститора имају индустријске зоне.

  1. НИШ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – ДОЊЕ МЕЂУРОВО

  Постојећа инфраструктура

  • Водовод
  • Канализација
  • Струја
  • Гас
  • Телефонске линије
  • Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.)
  • 2 км од ауто-пута Београд-Ниш-Софиа-Истанбул и Београд-Ниш-Солун-Атина.

  Власништво земљишта на коме се налази индустријска зона

  Укупна површина земљишта је 274 ха, а око 3,5 ха је у власништву Града Ниша.

  Привредна друштва и предузетници који раде у оквиру индустријске зоне

  У зони су имплементирани или су у току следећи инвестициони пројекти, доминантно из области ауто индустрије:

  1. YURA CORPORATION, “Yura Corporation d.o.o.“ регистровано за проиводњу аутомобила, делова за аутомобиле и моторе, са циљем инвестирања у производњу каблова за аутомобилску индустрију. Привредно друштво је почело са радом маја 2011. године и ниво инвестиције износи 15.000.000 €. У компанији је тренутно запослено 1.850 радника.
  2. Shinwon, сестра компанија YURA CORPORATION почела је са радом септембра 2011. године. Ниво инвестиције је око 10.000.000 €, а у компанији тренутно ради 500 радника.
  3. “LMB Soft d.o.o.” је произвођач високотехнолошке опреме из области медицине. Компанија је кренула са радом ?, ниво инвестиције износи 1.000.000 € и компанија тренутно упошљава 100 радника.
  4. Телеком Србија – изграђен је магацин.

  У индустријској зони тренутно ради око 2.500 радника.

  Kапацитети за смештање привредних друштава и предузетника нису у потпуности искоришћени.

  Намена према Генералном урбанистичком плану

  Плански сагледана кроз:

  План генералне регулације подручја ГО Палилула – 3. фаза.

  Фаза израде: верификован је концепт плана, утврђен је нацрт плана 31.12.2014. на Комисији за планове, предстоји јавни увид.

  Примењују се правила грађења из ПГР-а, а ГУП-ом Ниша 2010-2025. су прописана: Правила грађења ПГ-23. Б.3.2. ПОСЛОВНО – ПРОИЗВОДНО – ТРГОВИНСКИ КОМПЛЕКС

  2. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА

  Постојећа инфраструктура

  • Водовод
  • Канализација
  • Струја
  • Гас (на 1 км од локације)
  • 4 км од ауто-пута Београд-Ниш-Софиа-Истанбул и Београд-Ниш-Солун-Атина.

  Власништво и површина земљишта на коме се налази индустријска зона

  Укупна површина Индустријске зоне Запад – Ивана Милутиновића је око 15 hа и налази се у власништву Града Ниша.

  Привредна друштва и предузетници који раде у оквиру индустријске зоне

  На локацији тренутно не послује ниједно привредно друштво. У непосредном окружељу послује преко 20 привредних друштава: МИН Вагонка, МИН Локомотива, Технопроцес, Папир сервис, ЈКП Медијана, Нови пак премијум, Нивес итд.

  Намена према Генералном урбанистичком плану

  Нова индустријска зона од моста код Медошевца до петље код КП Дома сагледана је кроз важећи:

  План генералне регулације подручја ГО Палилула – прва фаза – План је усвојен на седници Скупштине града Ниша 24.12.2012. („СЛГН“ 111/2012).

  Реализацијом новог дела Булевара Ивана Милутиновића истовремено ће се остварити три циља:

  • у појасу булевара изградиће се неопходни сегмент јужног колектора који води према локацији главног градског пречишћивача,
  • спојиће се петља на аутотуту код КП Дома са центром града и
  • омогућиће се формирање нове планске радне зоне „Ниш-запад“.

  Примењују се правила грађења из ПГР-а, а ГУП-ом Ниша 2010-2025. су прописана: Правила грађења ПГ-23. Б.3.2. ПОСЛОВНО – ПРОИЗВОДНО – ТРГОВИНСКИ КОМПЛЕКС

  У току је за простор „Стари Вулкан“ израда плана: Прве измене и допуне плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – прва фаза (Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 14.10.2014. – „СЛГН“ 85/2014).

  Остало

  У оквиру USAID пројекта одрживог локалног развоја за потребе Града Ниша урађена је студија изводљивости за индустријску зону Запад Ивана Милутиновића.

  3. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – ЕИ

  Постојећа инфраструктура

  • Водовод
  • Канализација
  • Струја и јачина доступне електричне енергије: да, али је неопходно унапређење капацитета/изградња нових средње-напонских водова
  • Гас (потребна је изградња секундарне мреже)
  • Телефонске линије
  • Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.)
  • Приступне саобраћајнице у оквиру комплекса
  • У непосредној је вези са регионалним путем Ниш-Нишка Бања-Пирот, а 2 км је удаљен од ауто-пута Београд-Ниш-Софиа-Истанбул.

  Власништво и површина земљишта на коме се налази индустријска зона

  Укупна површина бившег комплекса Електронске индустрије који се налази у оквиру Индустријске зоне Исток око 52 ха. У комплексу постоји око 200.000 м² објеката од којих је око 100.000 м² у власништву државе – ЕИ холдинг корпорације и зависних привредних друштава, док је око 100.000 м² у приватном власништву. Површина земљишта које се налази у власништву државе је 7.3 ха.

  Привредна друштва и предузетници који раде у оквиру бившег комплекса Електронске индустрије

  У зони послује око 100 привредних друштава и предузетника, већина из области електронике, ИТ, прехрамбене индустрије и трговине, а упошљено је преко 2.000 радника.

  Највећи послодавцису: Jugo-impex E.E.R., Engel System, Harder Digital Sova, Photon Optronics, Ei Informatika, Ei PSB Factory, Tagor Electronic, Neomedica, Yumis, Benlian foods, Eco food итд.

  Kапацитети за смештање привредних друштава и предузетника нису искоришћени.

  Намена према Генералном урбанистичком плану

  Ради имовинског дефинисања и парцелације у циљу активирања простора Електронске индустрије урађен је и усвојен план:

  План детаљне регулације комплекса Електронске индустрије Ниш (План је усвојен на седници Скупштине Града Ниша априла 2014. – „СЛГН“ 26/2014)

  Примењују се правила грађења из ПДР-а, а ГУП-ом Ниша 2010-2025. су прописана: Правила грађења ПГ-22. Б.3. ИНДУСТРИЈА И РАДНА ЗОНА.

  4. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – ЦЕНТАР ЗА ВИНОГРАДАРСТВО

  Постојећа инфраструктура

  • Водовод
  • Канализација
  • Струја
  • Гас
  • У непосредној је вези са регионалним путем Ниш-Нишка Бања-Пирот, а 2 км је удаљен од ауто-пута Београд-Ниш-Софиа-Истанбул.

  Власништво и површина индустријске зоне

  Индустријска зона Исток – локација Центар за виноградарство, укупне површине 18.6 ха, је у својини Републике Србије, као корисник градског грађевинског земљишта уписано је Привредно друштво Центар за виноградарство д.о.о., а чији је 100% власник Република Србије.

  Град Ниш је покренуо процедуру преузимања власништва над предметним земљиштем

  Привредна друштва и предузетници који раде у оквиру индустријске зоне

  На локацији тренутно не послује ниједно привредно друштво.

  Намена према Генералном урбанистичком плану

  Нова индустријска зона на простору ранијег Виноградарског института сагледана је кроз важећи:

  План генералне регулације подручја ГО Палилула – 2. фаза – План је усвојен на седници Скупштине Града 02.10.2013. („СЛГН“ 73/2013).

  Планом је предвиђена реализација кроз израду урбанистичког пројекта, што ће након регулисања власништва земљишта омогућити издавање дозвола.

  Примењују се правила грађења из ПГР-а, а ГУП-ом Ниша 2010-2025. су прописана: Правила грађења ПГ-23. Б.3.2. ПОСЛОВНО – ПРОИЗВОДНО – ТРГОВИНСКИ КОМПЛЕКС.