Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Услужни центар

  Шалтер управе за грађанска стања и опште послове

  У оквиру Услужног центра Градске општине Палилула налази се шалтер Управе за грађанска стања и опште послове где се врше следећи послови:

  • Издавање извода из матичне књиге рођених, умрлих, венчаних и уверења из књиге држављана
  • Израда социјалних карата, захтева за субвенције

  Додатне информације можете добити на број телефона: 018/290-608 локал 5024

  Шалтер писарнице ГО Палилула

  На шалтеру се врши предаја свих врста поднесака.
  Додатне информације можете добити на број телефона: 018/290-608 локал 5023

  Шалтер ЈП „Обједињена наплата“

  На шалтеру ЈП „Обједињена наплата“ Ниш, грађанима се пружају услуге обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада.
  Радно време шалтера ЈП „Обједињена наплата“ Ниш је сваког радног дана од 08 до 15 сати.

  ПТТ Шалтер у Градској општини Палилула

  • Пријем писама ( обичних, препоручених и вредносних) у унутрашњем и међународном саобраћају
  • Све врсте уплата на жиро-рачун
   • уплата рачуна за телефон
   • уплата рачуна за „Електродистрибуцију“
   • уплата на жиро рачун
   • пошиљка новца
  • Све врсте исплата са текућег рачуна

  Додатне информације можете добити на број телефона: 018/245-197