Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Комунални послови

  НАДЛЕЖНОСТИ ГРУПЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

  1. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА :
   • Редовно решавање предмета по пријавама грађана везаних за неправилности које се јављају на јавним површинама одн. површинама које су у власништву града
   • Решавање проблема по службеној дужности везаних за бесправно заузеће јавних површина ( летње баште , фрижидери, грађевински материјал, тезге испред продавница и др.)
   • Контроле ванпијачне продаје
   • Контроле незаконитог одлагања отпадног материјала на јавним површинама и евидентирање дивљих депонија уз достављање истих надлежним службана за уклањање истих.
   • Контроле незаконитог држања домаћих животиња
   • контроле радног времена угоститељских објеката и др.
   • Вршење надзора над радом Јавних комуналних предузећа.(Одржавање комуналних објеката, ударне рупе, чишћење улица, неисправна јавна расвета, запушени сливници, чишћење улица од снега и леда и др. )

   Захтев за поступање комуналног инспектора управе го палилула

  2. КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ :
  3. Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице
   Образац пријаве за регистрацију
   Образац пријаве за регистрацију додатак
   Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

  4. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

  Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2018. годину

  Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2019. годину

  Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2020. годину

  Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2021. годину

  Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2022. годину

   


  Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018. годину

  Годишњи план за 2018. годину

  Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2019. годину

  Годишњи план за 2019. годину

  Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2020. годину

  Годишњи план за 2020. годину

  Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2021. годину

  Годишњи план за 2021. годину

  Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2022. годину

  Годишњи план за 2022. годину

  Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

  Годишњи план за 2023. годину