Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Правна помоћ

  БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

  Право на бесплатан правни савет у просторијама Градске општине Палилула имају сва лица средом и четврком од 09,00 сати до 14,00 сати.

  Право на остваривање услуге бесплатне правне помоћи грађани остварују под следећим условима:

  • Да имају пребивалиште на територији Градске општине Палилула.
  • Да су материјално угрожени ( носиоци социјалне карте или материјалног обезбеђења или да приход по члану домаћинства не износи више од 8.000,00 динара).
  • Лицима која остварују права као  ратни војни инвалид, мирнодопски инвалид, инвалид рада, породични инвалид, цивилни инвалид, члановима њиховиох породица, избеглим, прогнаним и расељеним лицима.
  • Незапосленима који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање и редовно се пријављују код Националне службе за запошљавање.

  Правна помоћ биће пружена грађанима у виду усмених савета, састављања поднесака ( тужбе, захтеви, представке, молбе, правни лекови), исправа ( уговор, изјава, завештања), давања обавештења о поступку, условима и роковима за остваривање права и извршавање обавеза код надлежних органа.