Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Канцеларија за младе

  Канцеларија за младе

  У циљу стварања услова за квалитетнији живот младих људи и њихово активно укључивање у савремене токове развоја друштва, Градска општина Палилула је донела одлуку о отварању Канцеларије за младе, у складу са Препоруком Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије.

  Циљеви Канцеларије за младе су:

  1. афирмација младих,
  2. пружање подршке иницијативама и пројектима младих,
  3. промовисање здравих стилова живота,
  4. економско оснаживање младих,
  5. неформално образовање младих,
  6. информисање младих,
  7. промовисање вредности поштовања људских права, равноправности и толеранције,
  8. превенција деструктивног понашања младих и
  9. промовисање волонтерског рада.

  Канцеларија за младе учествује у изради Локалне стратегије за младе и Акционог плана за младе.Делатност Канцеларије за младе садржана је у организовању креативних радионица из различитих области, интеркултуралних радионица и радионица за усавршавање и развој личних и социјалних вештина.

  Канцеларија за младе организује едукације о здравим стиловима живота, о људским правима, трафикингу, родној равноправности, екологији као и едукације у циљу професионалног усавршавања. Канцеларија за младе се бави организацијом различитих презентација и спортских активности.

  Целокупна делатност Канцеларије за младе остварује се у складу са Националном стратегијом за младе Републике Србије која је усвојена 9. маја 2008. године.

  Е-Пошта: kzm_go_palilula@yahoo.com