Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Пријем грађана

  Пријем Грађана

  У просторијама Градске општине Палилула врши се пријем грађана сваког радног дана од 07,30 сати до 15,30 сати.

  Пријем грађана се обавља на основу претходно поднетог захтева за пријем који се може предати лично преко писарнице општине Палилула или предати преко поште.

  Градска општина Палилула сходно својим надлежностима у Статуту Градске општине Палилула, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са инвалидитетом, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју.

  Једнократна новчана помоћ

  Сходно финансијским могућностима Градска општина Палилула повремено грађанима који припадају социјално рањивим групама одобрава једнокрану новчану помоћ.

  Да би се остварило право на једнократну новчану помоћ потребно је предати следећу документацију:

  • захтев,
  • лична карта подносиоца захтева (очитана лична карта или фотокопија),
  • доказ да је подносилац захтева порески обвезник по свим основама (потврда),
  • доказ о радноправном статусу (потврда),
  • доказ о висини пензије(задњи пензиони чек),
  • доказ о имовном стању (потврда),
  • доказ којим се оправдава основаност захтева, односно, да се подносилац захтева налази у стању социјалне потребе који је предмет захтева (болест, сиромаштво, смртни случај, пожар и др.),
  • доказ о редовном школовању (потврда из школе).

  НАПОМЕНА: Документација не може бити старија више од 6 (шест) месеци.

  Преузмите захтев за одобравање једнократне помоћи

  Услуге комби превоза

  Градска општина Палилула поседује комби возило са рампом за инвалиде којим повремено превози инвалиде са своје територије. Потребно је да корисници комби возила предају одговарајућу лекарску документацију и попуњени образац захтева за коришћење комби возила, у просторијама општине Палилула на шалтеру број 2.