Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Јавне набавке

  Правилник о јавним набавкама
  Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
  JN 03-23 - Одржавање хлоринаторских станица Конкурсна документација
  25.01.2023. 11.00ч
  JN 02-23 - Набавка електричне енергије Измена kонкурсне документације
  Конкурсна документација
  31.01.2023. 11.00ч
  JN 01-23 - Набавка горива Конкурсна документација
  23.01.2023. 11.00ч
  План јавних набавки за 2023. годину
  Решење о усвајању плана набавки за 2023. годину
  JN 05-22 – Набавка горива - поновљени поступак Конкурсна документација
  31.10.2022. 11.00ч
  JN 05-22 – Набавка горива Конкурсна документација
  03.10.2022. 11.00ч
  JN 03-22 – Одржавање хлоринаторских станица Конкурсна документација
  27.06.2022. 12.00ч
  ЈН 04-22 - Услуге мобилне телефоније Конкурсна документација
  Измена Конкурсне документације
  21.03.2022. 12.00ч
  ЈН 03-22 - Одржавање хлоринаторских станица Конкурсна документација
  Измена Конкурсне документације
  31.01.2022. 11.00ч
  ЈН 02-22 - Набавка електричне енергије Конкурсна документација
  25.01.2022. 13.00ч
  ЈН 01-22 - Набавка горива Конкурсна документација
  25.01.2022. 12.00ч
  Измене и допуне плана јавних набавки за 2022. годину
  Решење о усвајању измена плана набавки за 2022. годину
  Измене и допуне плана јавних набавки за 2022. годину
  Решење о усвајању измена и допуна плана набавки за 2022. годину
  Измене и допуне плана јавних набавки за 2022. годину
  Решење о усвајању измена и допуна плана набавки за 2022. годину
  План јавних набавки за 2022. годину
  Решење о усвајању плана набавки за 2022. годину
  “Delivery of equipment for maintenance of green infrastructure in Palilula, Nis, Serbia”, reference number RD-02-29-85 / 04 Tender documents
  Clarifications and answers to questions related to tender
  Award Decision Lot.1
  Award Decision Lot.2
  10.01.2021. 12.00ч
  ЈН 04-21 - Радови на уређењу атарских путева и некатегорисаних путева на територији ГО Палилула Конкурсна документација
  13.04.2021. 12.00ч
  ЈН 03-21 - Одржавање хлоринаторских станица Конкурсна документација
  08.02.2021. 14.00ч
  ЈН 02-21 - Набавка горива Конкурсна документација
  08.02.2021. 12.00ч
  ЈН 01-21 - Електрична енергија Конкурсна документација
  03.02.2021. 12.00ч
  План јавних набавки за 2021. годину
  Решење о усвајању плана набавки за 2021. годину
  ЈНМВ 01-20 - Електрична енергија Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору
  Одлука о додели уговора
  23.01.2020. 11.00ч
  ЈНМВ 02-20 - Набавка горива Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  23.01.2020. 12.00ч
  ЈНМВ 03-20 - Одржавање хлоринаторских станица Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  06.02.2020. 14.00ч
  ЈНМВ 04-20 - Услуге ресторана и послуживање храном Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору
  4.03.2020. 09.00ч
  План јавних набавки за 2020. годину
  Решење о усвајању плана набавки за 2020. годину
  ЈНМВ 01-19 - Електрична енергија Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  21.01.2019. 11.00ч
  ЈНМВ 02-19 - Набавка горива Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  2. Измена конкурсне документације
  2. Питања и одговори
  2. Обавештење о продужењу рока
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  23.01.2019. 12.00ч
  ЈНМВ 03-19 - Мобилна телефонија Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Питања и одговори
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
  Обавештење о закљученом уговору
  21.01.2019. 13.00ч
  ЈНМВ 04-19 - Одржавање хлоринаторских станица Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  21.01.2019. 14.00ч
  ЈНМВ 05-19 - Услуге ресторана Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  04.02.2019. 09.00ч
  План јавних набавки за 2019. годину
  Решење о усвајању плана набавки за 2019. годину
  Квартални извештај I за 2019. годину
  Квартални извештај II за 2019. годину
  Квартални извештај III за 2019. годину
  Квартални извештај IV за 2019. годину
  ЈНМВ 04-18 - Набавка услуге одржавања хлоринаторских станица за 4 сеоска водовода Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  22.05.2018. 12.00ч
  ЈНМВ 03-18 - Услуге ресторана Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  19.02.2018. 12.00ч
  ЈНМВ 02-18 - Набавка горива Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  02.02.2018. 12.00ч
  ЈНМВ 01-18 - Електрична енергија Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  25.01.2018. 12.00ч
  План јавних набавки за 2018. годину
  Решење о усвајању плана набавки за 2018. годину
  Измена плана јавних набавки за 2018. годину - табеларни приказ
  Измена плана јавних набавки за 2018. годину - Решење
  ЈНМВ 05-17 - Мобилна телефонија Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  2. Измена конкурсне документације
  2. Обавештење о продужењу рока
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  23.05.2017. 12.00ч
  ЈНМВ 04-17 - Услуге ресторана Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  17.02.2017. 12.00ч
  ЈНМВ 03-17 - Електрична енергија Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  13.02.2017. 12.00ч
  DELIVERY AND INSTALLATION OF EQUIPMENT FOR INTERACTIVE EXHIBITION OF CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE IN PALILULA Delivery of equipment for interactive exhibition, Municipality of Palilula, Serbia, 095
  2. c2_contractnotice_en
  3. c4b_itt_en
  27.02.2017. 15.00ч
  ЈНМВ 02-17 - Набавка горива Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  24.01.2017. 12.00ч
  ЈНМВ 01-17 - Електрична енергија Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о обустави поступка
  23.01.2017. 12.00ч
  План јавних набавки за 2017. годину
  ЈНМВ 03-16 - Услуга ресторана и послуживања Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору
  17.02.2016. 12.00ч
  ЈНМВ 02-16 - Набавка горива Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  2. Измена конкурсне документације
  2. Обавештење о продужењу рока
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  12.02.2016. 12.00ч
  ЈНМВ 01-16 - Електрична енергија Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  10.02.2016. 12.00ч
  ЈНМВ 05-15 - Услуга штампе Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  07.09.2015. 09.00ч
  ЈНМВ 04-15 - Мобилна телефонија Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору
  15.04.2015. 12.00ч
  ЈНМВ 03-15 - Услуга ресторана и послуживања Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору
  13.02.2015. 12.00ч
  ЈНМВ 02-15 - Набавка горива Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору
  12.02.2015. 12.00ч
  ЈНМВ 01-15 - Електрична енергија Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору
  09.02.2015. 12.00ч