Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Општи подаци

  ОПШТИ ПОДАЦИ

  Градска општина се налази се у јужном делу града Ниша и обухвата ужи градски део на који се лепезасто наслања 15 сеоских насеља. Близина европског коридора X и ареродрома «Цар Константин», железничка и друга саобраћајна инфраструктура, комунално опремљене радне зоне, као и образовано и квалификовано становништво, представљају основне комапративне предности Градске општине Палилула и разлоге за инвестирање у нашу Општину.

  На подручју ГО Палилула су били смештени велики индустријски комплекси, који су у великој мери били погођени процесом транзиције. То се односи пре свега на Електронску индустрију, Машинску индустрију и Индустрију гуме „Вулкан“. Ова предузећа која су била носиоци развоја Општине и Града, сада се налазе у фази реструктуирања.

  На територији ГО Палилула послује 2.082 привредна субјекта. Од тога 557 су привредна друштва, а 1.525 су предузетници.

  Мала и средња предузећа доминирају са преко 99% од укупног броја предузећа, а што се тиче власничке структуре, која је мешовита, најзаступљенија су приватна предузећа (око 94%).

  Најзаступљенија делатност су трговина и услуге, а од произвођачких делатности преовлађује прехрамбено-прерађивачка индустрија, као и електро-машински сектор.