Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Пољопривреда

  ПОЉОПРИВРЕДА

  На територији ГО Палилула се налази 15 села и то 10 у равничарском реону:

  • Паси Пољана
  • Бубањ Село
  • Горње Међурово
  • Доње Међурово
  • Чокот
  • Ново Село
  • Лалинац
  • Мрамор
  • Мраморски Поток
  • Крушце

  и 5 у брдско-планинском реону:

  • Доње Власе
  • Габровац
  • Вукманово
  • Бербатово
  • Суви До

  Рурални део Општина Палилула је природно – географска комбинација равничарског (у сливу Нишаве и Јужне Мораве) и брдско-планинског рељефа, са изванредним потенцијалом за развој пољопривреде и органске производње хране.

  У равничарском подручју је заступљена ратарско-повртарска производња и узгој крупне стоке (краве музаре и товна грла), док је у брдско-планинском реону најзаступљенија воћарска производња и узгој ситне стоке (овце и козе).

  Укупна пољопривредна површина ГО Палилула је 7.377 ха. Структура је следећа:

   • Оранице и баште – 5.413 ха
    • Жито – 3.349 ха
    • Индустријско биље – 17 ха
    • Повртно биље – 859 ха
    • Крмно биље – 686 ха
    • Остало – 502 ха
   • Воћњаци – 324 ха
   • Виногради – 247 ха
   • Ливаде – 318 ха
   • Пашњаци – 1.075 ха

  Обрасла шумска површина – 1.719 ха