Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 18.12.2017

  УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ-РАЗМАТРАНИ ПРОГРАМИ РАЗВОЈА И ПОСЛОВАЊА

  УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ-РАЗМАТРАНИ ПРОГРАМИ РАЗВОЈА И ПОСЛОВАЊА

  Једанаеста седница СКУПШТИНЕ Градске општине Палилула, одржана је 18.децембра у сали Нишког културног центра. Након усвајања записника са 10. седнице Скупштине, одборници ове општине донели су одлуку о буџету за 2018. годину са Кадровским планом за 2018.годину Управе Градске општине Палилула. Уводне напомене о пројектованом буџету општине за 2018. дао је Иван Драгишић, шеф Одсека за финансије, имовинско правне и комуналне послове. Он је нагласио да је о нацрту Одлуке о буџету, организована јавна расправа. Буџет Градске општине Палилула за 2018.годину биће за 5,5 одсто мањи у односу на овогодишњи и износиће 142.125.970,00 динара. Један од разлога кориговања буџета општине је и умањење годишњег трансфера ка градској општини Палилула из Буџета града Ниша, за 16 милиона динара. Председник Градске општине Палилула Александар Ждрале, о пројектованом буџету општине Палилула за 2018.годину је рекао да је рестриктиван, са реално планираним приходима од којих највећи удео чине приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 34.323.970,00 динара. Укупни приходи планирани су у износу од 130.125.970,00 динара. Текући расходи планирани су у износу од 142.125.970,00 динара и распоређени су код четири директна корисника и то: Скупштина, Председник, Веће и Управа.

  Упркос насталој ситуацији, по речима председника општине, биће издвојени одговарајући износи средстава за Социјалну помоћ угроженом становништву, дотације спортским удружењима и појединцима, дотације удружењима за пројекте у области културе и другим делатностима. Финасијски ће бити подржани и пројекти: Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина, Подршка самохраним родитељима, Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности, Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва, манифестација – Радост Европе, Палилулско вече, Општинска слава „Сабор српских светитеља“, Регата учитељ Виден Јовановић. Председница Скупштине општине Адријана Анастасов је нагласила да је општина Палилула усвајањем Стратегије и локалног акционог плана за побољшање положаја жена и унапређења родне равноправности 2017-2021.године на својој септембарској седници, постала прва општина јужно од Београда која је на овај начин дала допринос унапређењу положаја жена и промовисању принципа родне равноправности. Уврстили смо одредницу родног буџетирања и наменили део финансијски средстава за пројекте, истакла је Адриана Анастасов. По речима председника општине Палилула, Александра Ждралета, степен једнакости и родне равноправности у нашој заједници осликава степен њеног развоја и темељне су вредности на којима почива систем људских права.

  Скупштина ГО Палилуле је донела и Одлуку о организацији Управе Градске општине Палилула, коју је образложила Марија Брајдић, начелница општинске Управе. Од ове године, градске општине, као организационе јединице Града Ниша, добиле су овлашћење да учествују у разматрању програма и планова пословања јавних предузећа. На једанаестој седници Скупштине ГО Палилула, дато је претходно мишљење на Програм развоја Града Ниша за 2018 и Програме пословања тринаест јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш. На седници Скупштине је донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о културним, спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула. Лазар Динић, члан општинског Већа, дао је одређено објашњење овог решења. Донета су и решења о разрешењу и именовању одређених чланова Комисија као и одлука о давању сагласности на употребу имена Палилула у називу Спортског савеза Палилуле. (Фото-текст Д.Видојковић)

  РТВ БелАми: Усвојен буџет ГО Палилула за наредну годину