Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 06.12.2017

    УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ СИСТЕМОМ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

    УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ СИСТЕМОМ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

    На Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и подршку Градске општине Палилула, почео је са радом 17.Национални научни скуп с међународним учешћем “Човек и радна средина” – Управљање комуналним системом и заштита животне средине. Након уводне речи проф.др Драгана Спасића, председника Организационог одбора скупа и проф.др Ненада Живковића(Програмски одбор), пруисутнима се обратио и декан факултета заштите на раду проф.др Момир Прашчевић. Овогодишњи научни скуп је отворио председник Градске општине Палилула Александар Ждрале.

    Од 6.-8.децембра, учесници Научног скупа разматраће следеће тематске области: Управљање комуналним делатностима, Анализа и процена утицаја комуналног система на квалитет радне и животне средине, Ефикасност и менаџмент комуналног система, Искуства учесника у пружању комуналних услуга и Заштита на раду у теорији и пракси. По речима професора Спасића овако конципиран Научни скуп представља мултидисциплинарну платформу за истраживаче из различитих области науке и струке за размену знања, идеја и искустава који ће допринети сагледавању реалне ситуације у области управљања комуналним системом, његовог утицаја на квалитет животне средине и изналажењу оптималних решења у овој области. Са партнерским институцијама: Факултетом техничких наука у Новом Саду, Европским друштвом инжењера сигурности, Пословним удружењем комуналних предузећа „Комдел“ и Националном асоцијацијом чистоћа Србије „ASWA“, наш научни скуп, наглашава др Драган Спасић дефинише главне проблеме и предложе оптимална решења у области управљања комуналним системом; оногућава размену информација о стању, проблемима и утицају комуналног система на квалитет животне средине; промовише најбоље доступне технике и искуства добре праксе у управљању комуналним системом и подстиче научни и истраживачки рад у области управљања комуналним системом. Део пратећих активности на отварању научног скупа била је и Модна ревија ученика Уметничке школе у Нишу који су представили моделе израђене од рециклираних материјала. (Д.Видојковић, ЕКОполис)