Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 23.03.2022

    ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

    ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

    Заштита животне средине је основа за будући развој и одржив раст прекограничног региона Бугарске и Србије, тако да су кроз пројекат „Заједничке иницијативе за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, земљишта и воде у прекограничном региону“, општина Пирдоп у Бугарској и Градска општина Палилула Ниш, поред размене искустава, округлих столова и тренинга, припремиле заједничку студију и набавиле возило за потребе одржавања јавне хигијене (Пирдоп), опрему за одржавања зелених јавних површина и три теренска возила за надзор и предострожност у животној средини. Укупан буџет пројекта износио је 303.494,74 еура, од чега је 284.758,21 еура је донација Европске уније, док је 18.736,53 еура учешће пројектних партнера на пројекту.