Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 29.09.2022

  МЕРЕЊЕ УЧИНКА У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  Мерење учинка у управљању људским ресурсима општине Палилула

  У оквиру програма: Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2, у Градској општини Палилула Ниш 29.септембра обављено је ново (треће) мерење учинка у управљању људским ресурсима (УЉР) у локалној самоуправи. Ради се о општинама које су добиле подршку програма, било кроз имплементацију пакета подршке у 50 локалних самоуправа у Србији или кроз неку другу активност. За мерење учинка коришћен је индекс учинка Сталне конференције градова и општина (СКГО).

  Савет Европе је ангажовао консултанте који су у директној сарадњи са представницима општине – Тимом за људске ресурсе и стручно усавршавање, извршили мерење у области управљања људским ресурсима (УЉР). Тим за људске ресурсе Градске општине Палилула је радио у саставу: Сања Миленовић, председник, Тамара Пешић и Милош Давидовић, чланови тима,

  “Методом посматрања у првих шест месеци ове године утврђено је да сви запослени у Управи Градске општине Палилула обављају свој посао посвећено, са великом пажњом и потребним компентенцијама. Посебно се истиче тимски дух када су у питању велике заједничке акције које општина Палилула спроводи у оквиру својих надлежности. Запослени осећају припадност општини Палилула и поистовећују се са њеном организационом културом. Сви запослени обављају додељене задатке на време и труде се да дају свој максимум у обављању послова, помажући једни другима када је то потребно. У суштини, постоји добра комуникација између запослених и конфликти су ретки и занемарљиви јер је реч о људима који раде дуги низ година заједно, те се добро међусобно познају и сукобе решавају међусобно веома брзо, тако да нема потребе за било каквом интервенцијом”, истакла је у свом извештају службеник за људске ресурсе и стручно усавршавање општине Палилула социолог Сања Миленовић.

  Стручни консултанти пројекта оценили су позитивно рад и управљање људским ресурсима и дали препоруке за даље унапређење.

  Примећено је да постоји недостатак радне снаге у одређеним областима, али постојећим ограничењима није могуће надоместити овај недостатак, те су запослени често преоптерећени како би испунили све радне задатке. Многи запослени завршавају послове и након што напусте радно место што само говори о њиховој посвећености институције у којој раде. Присутна је и празнина познавању дигиталних алата, али углавном сви запослени познају информатичку област у оквиру свог описа посла. Како се технологија стално развија, потребно је додатно усавршавање из ове области, нарочито када је реч о заштити података и приватности и појави напредних аналитичких алата. Како се у наредном периоду очекује интезивнија дигитализација управе, потребно је проширити знања из ове области пратећи промене у настајању.

  Овај програм заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Канцеларија Савета Европе у Београду.(Д.В)