Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 01.02.2017

  И ГРАД И СЕЛО ЈЕДНАКО ВАЖНИ, ЈЕДНИ БЕЗ ДРУГИХ НЕ МОЖЕМО

  И ГРАД И СЕЛО ЈЕДНАКО ВАЖНИ, ЈЕДНИ БЕЗ ДРУГИХ НЕ МОЖЕМО

  Незапосленост и велики број социјално угржених највећи је проблем општине која се реално може сврстати у трећу или четврту категорију развијености у Србији, оцењује председник општине Палилула, Александар Ждрале.Највећи проблем 15 села на територији Палулуле су непостојање водоводне и канализационе мреже, па грађани често отворено негодију због динамике, али и квалитета изведених радова; Лалинац, који „храни „Ниш, нема канализацију што је недопустиво. Палилула је и даље на врху лествице градова и општина у Србији по броју реализованих и будућих пројеката прекорганичне сарадње, а само један у току ове године локалној заједници донеће више од 130 хиљада евра

  •Којих је пет највећих проблема Ваше градске општине?

  Основни је тај што општина има статус „територијалне организције“. То је за нас ограничавајући фактор у развоју и раду. На територији Палилуле живи више од 80 000 ста- новника. Иако Град Ниш има статус друге категорије развијених градова, и Палилула и све остале нишке општине, реално, припадају трећој или четвртој категорији развијености. По том основу, нишке општине би могле да аплицирају за многе развојне пројкте. Међутим, оне нису препознате као општине којима је потребна одређена подршка јер као територјална организација града припадају првој категорији развијености. Због начина организовања, немамо ни самосталност и статус организације локалне самоуправе.
  Велики проблем општине су и бројни социјални пробелми. О томе довољно говори по- датак, да од свих корисника помоћи по евиденцији нишког Центра за социјални рад, чак, 67 одсто корисника су житељи ове општине. По просечној заради смо на самом на зачељу градова и општина у Србији, на нашем подручју постоје два ромска насеља са променљи- вим бројем житеља, који су, по правилу, без икаквог образовања и преживљавају, ис- кључиво, од прикупљања секундарних сировина.
  Следећи велики проблем је још увек не решено питање клизишта у Мрамору, са потпуно или делимично оштећених 40 кућа. Шест породица још нема трајно решено стамбено питање, захтевају изградњу нових кућа за шта општина нема пара. Ту без града и Републике не можемо много да учинимо, осим да сваког месеца преко Центра за социјални рад добијају по 13000 динара за плаћање станарине.
  На територији Палилуле је и 15 села са гомилом нерешених комуналних проблема- неуређени водоводи, непостојање или лоша канализацион мрежа, лоша путна ин- фраструктура. У селима Бербатово, Доње Власе и Вукманово, која нису прикључена на градски водовод, о исправности система брину се сами мештани. У Мрамору и Крушцу који су прикључени на градски водовод, потрошња се за све мери преко једног водомера, а о сгању водовода се, опет, брину сами мештани. Канализациона мрежа не постоји у Мрамору, Доњем и Горњем Међурову, Лалинцу, Крушцу, Габровцу, Мраморском потоку. Редовно пратимо реализацију програма развоја града за текућу годину, али, у појединим насељима Палилуле, грађани показују отворено незадовољство динамиком и квалитетом онога што се ради. На Палилули су и два важна сломеника – парк Бубањ и нишко Старо гробље. Пред- ходних година општина је захваљујући програмима прекограничне сарадње доста учинила за уређење Бубња, али несавесни грађани су се потрудили да све опет униште. Зато смо морали да, уместо да улажемо у уређење и изградњу нових паркова и дечијих игралишта, опет, новац усмеримо на уређење Бубња. По свему судећи, док се не постави стална служоа надзора или видео систем и осветљење, увек ће бити оних који некажњено уништа вају историју и места намењења одмору и рекреацији. Иницијатива да гробље на Горици добије статус меморијалног парка није спроведена до краја, несавесни грађани и даље уништавају, односе ограде и мермерне плоче, бацају смеће. Сваке године се враћамо на почетак.

  •Како се борите са социјалним проблемима и незапосленошћу житеља Ваше општине?

  Буџетска средства предвиђена за помоћ и подршку социјалним категоријама грађана, недовољна су и често усмерена, искључиво, по принципу приоритета .За једнократну но- вчану помоћ са наше територије Центру за социјални рад се обрати око стотину житеља месечно. Да би смо створили амбијент једнаких могућности за све, са Центром за соци- јални рад отворили смо посебну канцеларију где живи, углавном, ромска популација како бисмо им били што приступачнији. Општина је иницирала сарадњу и партнерства са установама и организацијама цивилног друштва у области социјалне заштите и бриге о деци и младима, посебно рањивих група. Преко Центра за развој предузетништва који смо основали, покушавамо да јачамо предузетнички дух, мотивишемо наше житеље и покренемо их за осмишљавање приватно-јавних аранжмана и партнерстава. Општина је остварила и сарадњу са Регионалном привредном комором у Нишу и потписала споразум за организовање сајмова, при-вредних изложби и промотивних манифетација за потребе чланова Коморе, као и организовање семинара и специјализованих курсева усавршавања и обуке кадрова за рад у привреди. На жалост, носиоци развоја наше општине данас нису велики привредни системи што пресудно утиче на пораст броја незапослених Палилула- ца. Међу незапосленима суграђанима велики је број оних без икаквих квалификација, па смо зато код НСЗ-а покренули програм стручног оспособљавања незапослених лица са њихове евиденције из циљних група-социјално угрожених, инвалида, самохраних мајки, избеглих и прогнаних, чиме очекујемо да буду конкурентнији на тржишту рада.

  •Шта дајете, а шта тражите од града и Републике?

  Граду, односно грађанима дали смо брзу, квалитетну и стручну услугу о чему сведочи и то да је наша општина прва у Нишу и региону успоставила систем менаџмента ИСО 9001. Организовали смо добар тим пројект-менаџера са искуством у невладиним сектору који редовно прати и имплементира све врсте пројеката .По броју пројектних активности, већ више година лидер смо у региону. Постали смо препознатљиви по „Програму преко- граничне сарадње“ где смо остварили партнерства са градовима Своге, Ћустендил, Бобов дол, Ихтиман, Ботевград, Берковица, Пирдоп из суседне Бугарске. Реализацјом пројекта „Промоција туристичких потенцијала кроз интерактивне изложбе културноисторијског насл еђа прекограничног региона’прошле и ове године са општином Пирдоп, из фондова ЕУ, општини ће припасти више од 130 хиљада евра. Од града тражимо једнака улагања у инфраструктуру и у граду и на сеоском подручју . Лалинац који Ниш снабдева поврћем, рецимо, нема канализацију и то је недопустиво. Тражимо да се развоју села посвети већа пажња како би људи остајали на својим имањима. Садашње прилике су разочаравајуће. У селу Бербатово имамо свега четири ученика у сва четири разреда основнешколе. Што се тиче државе, очекујемо интезивније довођење страних инвестиција, па самим тим и отварање већег броја радних места, очекујемо више интересовања и конкретне помоћи око мраморског клизишта и коначног решења оних који су силом прилике остали без крова над главом. И, наравно, брже и ефикасније решавање измештања пруге из града, која највећим својим делом, управо, пресеца нашу општину.

  •Ваш највећи успех и највеће разочарење као председника општине?

  Собзиром на то да сам на челу општине тек 6-7 месеци не могу да говорим о услесима .Што се тиче разочарења, оно је везано за младе. Разочаран сам њиховом незаинтересова- ношћу да се активније укључе у решавање разних проблема и да покажу више иницијати- ве. Наша Канцеларија за младе добро ради, увек има неких активности, али лично сматрам да и неформално организовање пет-шест младића и девојака или и оних млађих који ће обилазити старе, помагати им на кућном прагу, организовати акције и предлагати идеје и решења унело би више оптимизма, њих усмерило на праве путеве и вредности.

  •Који су приоритети општине у овој години?

  Пре свега, оно због чега општине и постоје – да активно учествујемо у разрешењу свих проблема грађана Палилуле. Као и до сада, смо им на располагању сваког радног да на, али и викендом од 7.30 до 15-ЗО. Уколико се најаве, зака-зани термин већ добију за наредни дан. Врпо често смо са нашим суграђанима на лицу места, где гори, тече или цури, и средом и недељом, и раном зором и у касну ноћ. Оно што 6и желели је да се, коначно, више- годишња прича о отварању полицијске станице на територији општине, обистини јер полицијске статистике показују да се највећи број кривичних дела дешава управо на овој општини. Трудићемо се да решимо што већи број комуналних проблема, наставићемо успостављену одличну сарадњу са Домом здравља кроз акције доласка лекара на кућни прагу нашим селима.

  Захваљујући средствима од 19,8 милиона динара које је одобрило Министарство за рад, борачка и социјална питања, по пројекту Завода за заштиту споменика културе у Нишу, биће реконструисан спомен комплекс Бубањ, а према плану до краја јуна ове године биће завршени конзерваторско-рестаураторски радови на „песницама“ и „зиду*уређене пешачке стазе и платои, изграђена декоративна и функционална расвета, али и уведен видео надзор. Једино што Палилулцима, али и свим оста лим Нишлијама и њиховим гостима остаје је да чувају оно што буде обновљено, схвате да без историје нема ни будућности.

  АЛЕКСАНДАР ЖДРАЛЕ, Председник општине Палилула, интервиу „Народним новинама“, аутор Сања Јанковић