Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 13.02.2018

  УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

  УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

  Дванаеста редовна седница Скупштине Градске општине Палилула, којом је председавала Адриана Анастасов, одржана је 13.фебруара у сали Нишког културног центра. Након усвајања записника са 11.редовне седнице Скупштине разматран је утврђени дневни ред. Одборници су, након образложења представника надлежног секретаријата и Завода за урбанизам, дали и претходно мишљење на Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2018.годину и на План генералне регулације подручја Градске општине Палилула – IV фаза запад. На дванаестој седници Скупштине усвојен је и Локални акциони план за запошљавање у Градској општини Палилула за 2018. годину. Председник општине Александар Ждрале је истакао да се општинско руководство залаже да интересантним програмима привуче већи број људи на рад, повећањем улагања у људски капитал путем обука, уз подршку и подстицаје на стварање услова за отварање нових радних места у приватном сектору као и путем самозапошљавања. Развој привреде, привлачење страних директних инвестиција, унапређење система образовања и система социјалне заштите, спровођења концепта децентрализације и ублажавање регионалних разлика у великој мери ће се одразити на спровођење локалног акционаг плана запошљавања у Градској општини Палилула.

  Градска општина Палилула према подацима Пописа из 2011.године имала је 73.801.становника, од чега је жена 37.391 или 50,66 одсто. Просечна старост становника ГО Палилуле је 41,3 године, што значи да је наше становништво „млађе“ од градског просека који износи 42,35 одсто. На градском подручју живи 57.048 становника а 16.753 у сеоском подручју, изјавио је председник општине Александар Ждрале. Мере активне политике запошљавања у 2018. години, као приоритетну категорију сагледаваће теже запослива лица: незапослене без квалификација и нискоквалификоване, вишак запослених, избегла и расељена лица, особе са инвалидитетом и Роме.

  Укупан број запослених у ГО Палилула почетком 2016. био 10.153. Просечан месечни број запослених са евиденције незапослених у ГО Палилула, је 154 месечно, од тога 78 жена. У 2016. години, број заснивања радног односа је био просечно 551 месечно. Према подацима Агенције за привредне регистре (АПР), у 2016. години на теритрији ГО Палилула послује 2.211 привредних субјеката, од чега је 595 привредних друштава и 1.616 предузетника. (Текст-фотографије Драган Видојковић, ЕКОполис)