Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 12.06.2020

  УРЕЂУЈЕ СЕ ЗГРАДА КАСАРНЕ „ФИЛИП КЉАЈИЋ“ ЗА ПОТРЕБЕ СУДОВА

  Зграда касарне Филип Кљајић у Градској општини Палилула у Нишу већ годинама је празна, а недавно је одлучено да у овом објекту убудуће буду смештени сви судови и тужилаштво града.

  Почела је и прва фаза адаптације ове зграде, која је под заштитом у вредности од 47 милиона динара.

  ИНЖИЊЕРИЈСКА КАСАРНА – ЗАШТИЋЕНО КУЛТУРНО ДОБРО

  Инжињеријска касарна, која се налази на територији Градске општине Палилула, представља један од најзначајнијих и најмонументалнијих војних објеката у Нишу. Саграђена је на прелазу из 19. у 20. век у духу романтичарске архитектуре. Грађена је по пројекту београдског архитекте Данила Владисављевића (1871—1923), који је од 1898. до 1921. године био архитекта Министарства војске Србије. Инжињеријска касарна представља најзначајније остварење овог познатог београдског архитекте, који је, поред осталог, пројектовао у Београду Војну болницу, затим зграду Извозне банке на Теразијама и Прометну банку у Кнез Михаловој улици. Камен темељац за инжињеријску касарну постављен је 10. јуна 1899. године, на свечаностима којима су присуствовали краљ Александар Обреновиh и његов отац краљ Милан, ослободилац Ниша. Градња касарне завршена је у јесен 1900. године. 3града представља изузетак од тадашњих преовлађујућих стилова у архитектури Србије на прелазу из 19. у 20 век.

  Инжењеријска касарна представља новину, освежење и ликовни и уметнички напредак не само Ниша већ и читаве српске архитектуре. Подигнута за потребе војске, она симболише војни објекат – замак, са угаоним, полигоналним кулама, зупцима на врху и венцима у поткровљу. По стилским карактеристикама, ванредној пластици и монументалности, зграда Инжињеријске касарне представља један од „најчистијих романтичарских објеката“ у новијој архитектури Србије. Касарна је након Првог светског рата била позната као „Касарна 16. Пешадијског пука“, а након Другог светског рата па до њеног затварања, као касарна „Филип Кљајић“. Овај објекат припада групи највреднијих архитехтонских остварења у граду, са свим својствима истинског културног добра и од 1983. године је под заштитом закона.

  Након напуштања зграде као војног објекта Министарство одбране Србије је почетком 2011.године са руководством Града склопило договор о замени објеката. Очекује се коначна одлука о намени и кориснику објекта Инжењеријске касарне. (КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ и туристички потенцијали ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА-НИШ, aутор: Драган В.Видојковић; издавач: Градска општина Палилула–Ниш; за издавача: Александар Ждрале, председник ГО Палилула; рецензенти: проф. др Иван Цветановић и проф. др Владета Радовић; CIP КАТАЛОГИЗАЦИЈА ISBN 978-86-87855-10-6, март 2017.)

  РТВ Белами – Уређење зграде касарне Филип Кљајић за потребе судова