Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 17.08.2016

  УКЛАЊАЊЕМ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У ПАСИ ПОЉАНИ НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА У ПАЛИЛУЛИ

  УКЛАЊАЊЕМ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У ПАСИ ПОЉАНИ НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА У ПАЛИЛУЛИ

  У току је акција чишћења дивљих депонија у Градској општини Палилула. Овим поводом, раднике ЈКП Медиана, који раде на уклањању депоније са локације у Паси Пољани–код гробља, обишли су Алекандар Ждрале, председник општине Палилула, Адријана Анастасов, председница Скупштине и Ивица Стојановић, члан општинског већа Градске општине Палилула.

  Овом акцијом планирано је да се са локације у Паси Пољани код гробља уклони 60 м3 отпада. Желимо да на терену сагледамо обим девастираног подручија и упутимо поруку несавесним грађанима да не уништавају животну средину, изјавили су челници општине Палилула. Неконтролисано поступање са отпадом угрожава животну средину, површинске и подземне воде, ваздух и земљиште. Важно је спречити неодговорно понашање појединаца и ту је потребна већа сарадња грађана са инспекцијским службама града и општине.

  Ова активност се остварује у сарадњи са ЈКП Медиана и Градским Већем, које је крајем маја месеца усвојило Програм чишћења дивљих депонија на нивоу града.

  Програмом чишћења је планирано да се током августа месеца, у општини Палилула санира осам дивљих депонија што износи око 1.300 m3 отпада. Акција је отпочела почетком августа месеца у селу Лалинац и настављена је по утврђеној динамици.

  У општини Палилула остварују добру сарадњу са организацијама цивилног друштва на еколошком образовању становништва. Вишеструко је смањен број дивљих депонија чиме је остварена значајна уштеда у буџету. Д.Видојковић, фотографије ЕКОполис