Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 15.10.2020

    ТАМАРА ПЕШИЋ – ВД НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

    ТАМАРА ПЕШИЋ - ВД НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

    Већа Градске општине Палилула, на седници одржаној 12.октобра 2020., поставило је на положај вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Палилула, дипломирану правницу Тамару Пешић, Досадашња начелница Управе Марија Брајдић је поднела оставку због одласка на нову дужност- изабрана је за градског јавног правобраниоца у Нишу. Тамара Пешић има 14 година радног искуства на пословима правне струке. Радила је у приватном сектору а ово је 12. година како ради у Управи градске општине Палилула. Осам година обављала је послове за припрему и реализацију седница скупштине и радних тела Скупштине градске општине Палилула. Од 2016. године распоређена је на радно местo „радни односи и нормативно правни послови и послови пружања бесплатне правне помоћи“. Уписана је у регистар Министарства правде као регистровани пружалац бесплатне правне помоћи локалне самоуправе. Протеклих година учествовала је на бројним обукама и семинарима. (Д.В)