Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 16.11.2020

  СЛОБОДАНКА ЂОРЂЕВИЋ МЛАДЕНОВИЋ НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  СЛОБОДАНКА ЂОРЂЕВИЋ МЛАДЕНОВИЋ НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  Веће Градске општине Палилула, на седмој телефонској седници одржаној 16.новембра, по спроведеном поступку конкурса, донело је решење о постављењу Слободанке Ђорђевић Младеновић, дипломоране правнице за начелницу Управе Градске општине Палилула у Нишу.

  Слободанка Ђорђевић Младеновић, дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Нишу. Награђена од Факултета као најбољи дипломирани студент школске 1986/87. Правосудни испит положила 1996. у Београду. Запослена је од 1989. У струци ради код истог послодавца, Града Ниша, односно Градске управе Града Ниша, више од 30 година. Стручне правничке послове обављала је у: СИЗ-у физичке културе Општине Ниш – нормативни послови; Секретаријату за урбанизам и стамбено-комуналне делатности Градске управе Града Ниша: послови Комисије за планове/ вођење управног поступка поводом издавања локацијских, односно урбанистичко- техничких услова/ легализација бесправно изграђених објеката/ послови саобраћаја/ стамбени послови/ послови издавања грађевинских дозвола. У Управи за планирање и изградњу обављала је: послове издавања одобрења за градњу, потврђивања пријаве радова и издавања употребних дозвола за објекте у редовном поступку и поступку легализације објеката. У истој Управи обављала је и послове шефа Одсека за послове легализације и координатора Одсека за капиталне инвестиције.

  У Градској општини Палилула постављена је 2016. за секретара Скупштине општине у четворогодишњем мандату, који је успешно обавила. У Секретаријату за озакоњење Градске управе Града Ниша, у посебној јединици озакоњења организовала је рад, пружала стручну помоћ, контролисала акте урађене од лица ангажованих по основу уговора о обављању привремених и повремених послова озакоњења и потврђивала њихову исправност. Поседује више сертификата о стручном усавршавању у области управног поступка и узбуњивања. Говори руски и енглески језик.(Д.В)