Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 08.05.2018

    СКУПШТИНА УСВОЈИЛА СТРАТЕГИЈУ ЗА МЛАДЕ

    СКУПШТИНА УСВОЈИЛА СТРАТЕГИЈУ ЗА МЛАДЕ

    Тринаеста редовна седница Скупштине Градске општине Палилула, којом је председавала председница Скупштине Адриана Анастасов, одржана је 8.маја у сали Нишког културног центра. Након усвајања записника са 12.редовне седнице Скупштине разматран је утврђени дневни ред. Одборници Скупштине су, након образложења представника Завода за урбанизам, дали претходно мишљење на Друге измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 – парцијалне измене а затим усвојили и одлуку о радном времену угоститељских објеката на подручју Градске општине Палилула.

    На тринаестој седници Скупштине усвојена је Одлуке о усвајању Стратегије за младе Градске општине Палилула са Акционим планом 2018-2022. По речима председника општине Александра Ждралета ово је документ који младе позиционира не само као субјекте омладинске политике већ и као актере одговорне за планирање, реализацију, мониторинг и евалуацију исте. Њихове проблеме и начине решавања истих, очекивања и надања везана за садашњост и будућност, преточен је у приоритете, циљеве, мере и активности Стратегије за младе ГО Палилула. Залажемо се за активно учешће младих у свим сегментима друштвеног живота кроз повећано разумевање за потребе младих, и бржу интеграцију младих. На овој седници Скупштине донета су решења о измени и допуни састава Комисије за омладину и Комисије за социјална питања као и дати одговори на одборничка питања.(текст-фото Д.Видојковић)