Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 13.09.2017

  СЕРТИФИКАТ СЛУЖБЕНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

  СЕРТИФИКАТ СЛУЖБЕНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

  Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) организовала је е-обуку „Спровођење Закона о општем управном поступку у локалној самоуправи“, у својству партнера на Пројекту „Јачање капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе за спровођење Закона о општем управном поступку кроз електронску обуку“, који је финансијски подржала Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).

  Е-обука је била намењена запосленима у градовима и општинама Србије који у свом редовном послу спроводе нови Закон о општем управном поступку. Обука је почела 22.маја 2017.године и трајала до 14.јула 2017.године. Ова осмонедељна интернет обука обухватила је 14 лекција новог Закон о општем управном поступку и то: Појам и врсте управног поступка и основна начела, Управна ствар и приговор, Гарантни акт и управни уговор, Надлежност органа, Странка у поступку, Општење и обавештавање, Остала основна правила поступка, Покретање поступка и захтеви странака, Ток поступка до доношења решења (1), Ток поступка до доношења решења (2), Окончање првостепеног поступка за издавање, Жалба, Посебни начини уклањања и мењања решења, и Извршење.

  Обуку су успешно завршили и стекли сертификате следећи службеници Управе Градске општине Палилула: 1.Слободанка Марјановић Ђорђевић–секретар Скупштине Градске општине Палилула; 2.Тамара Пешић–службеник за радне односе и нормативно правне послове; 3.Драган Терзић–службеник за људске ресурсе и кадровску евиденцију; 4.Јелена Стојановић–службеник за јавне набавке; 5.Велизар Пешић–координатор групе за имовинско правне послове; 6.Татјана Коцић–службеник; 7.Марија Ћирић–службеник; 8.Предраг Митровић –службеник; 9.Марија Кеча–службеник; 10.Биљана Младеновић – службеник, Сертификате је полазницима обуке уручила Марија Брајдић, начелница Управе Градске општине Палилула.(Д.В)