Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 13.03.2019

    САРАДЊА СА КОМУНАЛНОМ ПОЛИЦИЈОМ ГРАДА УСПЕШНА

    САРАДЊА СА КОМУНАЛНОМ ПОЛИЦИЈОМ ГРАДА УСПЕШНА

    Председник Градске општине Палилула Александар Ждрале са сарадницима примио је делегацију Одељења комуналне полиције у Нишу коју је предводио начелник Милан Ђорђевић. Овим поводом оцењена је протекла активност и разговарало се о сарадњи у наредном периоду. У циљу обављања законом утврђених комунално-полицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Ниша, у областима комуналних делатности, заштите животне средине, људи и добара, заштите и одржавања реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности града, образована је Комунална полиција.

    Послови Комуналне полиције обављају се организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда у областима. Сарадњом са градским општинама, рад Одељења комуналне полиције је све транспарентнији и даје добре резултате у решавању бројних захтева и уочених проблема на терену. У Градској општини Палилула, захваљујући превентивним активностима комуналних инспектора општине, сарадњом са комуналном полицијом и грађанима путем апликације „КОМУНАЛКО“, која омогућава ефикаснију комуникацију између грађана општине Палилула и јавнокомуналних установе града Ниша успешно се решавају комунални проблеми грађана.(Д.В)