Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 21.12.2015

    „САНИРАЊЕМ КАНАЛА-ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПОПЛАВА

    „САНИРАЊЕМ КАНАЛА-ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПОПЛАВА

    Представници Управе Градске општине Палилула, Лелица Миладиновић, комунална инспекторка и Војкан Тричковић, виши стручни сарадник за безбедност, екологију и здравствену заштиту обишли су 16.децембра терене око одводног канала за атмосферску воду који пролази од села Белотинац према Горњем Међурову, Доњем Међурову и насељу „9.мај“. У извештају, који је сачињен овим поводом, констатовано је да овај канал и даље није у функцији и постоји реална опасност од плављења имања и објеката у насељу „9.мај“. На овим просторима Градске општине Палилула, у периоду од јануара до краја марта месеца ове године, услед подземних вода и изливања атмосферских вода из канала десиле су се велике поплаве у којима је поплављен део индустријске зоне у Међурову, око 200 стамбених објеката, а под водом се нашло и око 150 хектара обрадивог земљишта. Тада је Скупштина Градске општине Палилула затражила од Градског штаба за ванредне ситуације да на овом подручију, у циљу нормализације живота становника, прогласи стање „ванредне ситуације“, како би се координираном акцијом санирале последице ове елементарне непогоде. И поред евидентног стања на терену овај захтев општине Палилула није прихваћен већ се приступило парцијалном санирању стања у угроженом подручију. По извештају инспектора општине забележено је да на истој локацији долази и до континуираног изливања из недовршене канализације у насељу „Виногради“ што додатно компликује ситуацију. Од поплава терена је прошло осам месеци по је активност, надлежних служби Упшраве општине Палилула сасвим оправдана. О тренутном стању на тер4ену и запажањима инспектора обавештени су надлежни органи Града Ниша и Штаб за ванредне ситације. Д.В