Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 06.12.2016

    САДРЖАЈАН И ДИНАМИЧАН РАД ОПШТИНЕ

    САДРЖАЈАН И ДИНАМИЧАН РАД ОПШТИНЕ

    Председник Градске општине Палилула Александар Ждрале, гостовао је 06.12.2016. на телевизији “KOPERNIKUS CABLE NETWORK“ – TV „K::CN“ у Београду. „Акциони план и Стратегија развоја општине Палилула, смерница су и водиља рада руководства општине како би иницијативе и захтеви грађана Палилуле успешно решавали. Радили смо на унапређењу организације рада, развијали социо-хуманитарне активности, стварали услове да путем пројеката обезбедимо потребна средства за унапређење квалитета живота свих категорија грађана општине; подстицали интересовања и пружали подршку организовању младих; подржавали аформацију предузетништва и стварање услова за нова запошљавања. Ово су само неке од области које илуструју веома садржајан и динамичан рад руководства Градске општине Палилула у 2016.години, истакао је председник општине Александар Ждрале. У прилогу фотографије из студија ове телевизије, коју могу да прате грађани у целој Србији преко свих кабл оператера у Србији.