Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 09.03.2016

  РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГО ПАЛИЛУЛА

  РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГО ПАЛИЛУЛА

  Општинска изборна комисија Градске општине Палилула, у складу са чланом 24. став 1. Закона о локалним изборима, донела је решење о проглашењу изборне листе, коју је дана 09.марта 2016. године у 10:00 часова у просторијама Општинске изборне комисије Градске општине Палилула, предала регистрована политичка странка – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА и коалиција ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА, кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Палилула под називом АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

  Предаји листе присуствовали су чланови Комисије; председник комисије Вања Ружић, секретар комисије Марија Брајдић, и чланови Наташа Пећић Костадиновић, Татјана Коцић и Милан Стојановић. Изборну листу са пратећом документацијом, предао је Бобан Џунић – овлашћено лице подносиоца изборне листе.

  Прегледом документације Комисија је утврдила: Да се на изборној листи налази 25 кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Палилула и да је сачињена у складу са чланом 19.-22. Закона о локалним изборима; Да је документација свих кандидата уредна и потпуна; Да је подносилац изборне листе приложио 820 оверених потписа бирача који подржавају изборну листу, од којих 6 није валидно, као и списак бирача у штампаној и електронској форми. Eлектронском провером података у просторијама Градске општине Палилула, утврђено је да су изборну листу подржала 24 лица која немају бирачко право, од којих једно лице нема валидно оверен потпис бирача, а да је 791 потпис бирача са изборним правом валидан. Уз документацију приложен је Коалициони споразум Ов бр.1389 оверен код Управе за грађанска стања и опште послове, од 08.03.2016.године, између Српске напредне странке и Партије уједињених пензионера Србије, Коалиције: Александар Вучић – Србија побеђује, овлашћење дато Бобану Џунићу да преда изборну листу у име коалиције и приложена сагласност носиоца изборне листе Бобана Џунић да буде носилац изборне листе.