Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 11.09.2017

  РАСПРАВА О СТРАТЕГИЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

  РАСПРАВА О СТРАТЕГИЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

  Поводом усвајања „Стратегије за унапређење родне равноправности Градске општине Палилула-Ниш са Акционим планом 2017-2021.године“, у Нишком културном центру је одржана јавна расправа. Презентацију овог документа, у присуству бројних представника града Ниша, установа и организација, организовао је Радни тим за израду Акционог плана општине Палилула.

  Градска општина Палилула је прва општина јужно од Београда која на овај начин даје допринос унапређењу положаја жена и промовисању принципа родне равноправности и увођењу родног буџетирања у свој буџет, истакла је Адриана Анастасов, чланица радног тима и председница Скупштине општине Палилула. За унапређивање родне равноправности потребне су посебне мере у циљу отклањања директне и индиректне дискриминације према женама, као и оснаживање једнаких могућности за пуно остваривање људских права, уз истовремено јачање процеса укључивања родне перспективе у свим областима друштвеног живота.

  Овим документом се утврђује целокупна локална политика у циљу елиминисања дискриминације жена, побољшања њиховог положаја и интегрисања принципа родне равноправности у све области деловања институција система, као један од елемената модернизације и демократизације друштва, у циљу бржег, равномернијег и ефикаснијег друштвеног развоја, у складу са политиком једнаких могућности прокламованом у Уставу Републике Србије. По речима председника општине Палилула, Александра Ждралета, степен једнакости и родне равноправности у некој заједници осликава степен њеног развоја. Увођење ових принципа омогућавамо ефикасно коришћење свих капацитета друштва, као и адекватно партнерство институција, приватног сектора и цивилног друштва.

  Оснаживање жена и родна равноправност су темељне вредности на којима почива систем људских права, али и императив економског и социјалног развоја сваког друштва. Поштовањем и применом ових вредности и стандарда доприноси се, одлучно, за будућност једнаких права и једнаких могућности у циљу напретка за све у нашој локалној заједници. Овом расправом, по речима организатора скупа, очекује се напредак у заједничком креирању равноправније будућности за све грађане и грађанке Градске општине Палилула. Одлуку о усвајању предложеног документа донеће одборници на седници Скупштине општине Палилула. (Д.В)