Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 16.11.2017

  РАДОВИ У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ УМЕСТО ЗАТВОРСКЕ КАЗНЕ

  РАДОВИ У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ УМЕСТО ЗАТВОРСКЕ КАЗНЕ

  Председник Градске општине Палилула Александар Ждрале, у оквиру непосредне сарадње са надлежним државним органима и организацијама, у својству послодавца, потписао је Уговор о сарадњи о обављању рада у јавном интересу на територији општине са Министарством правде Републике Србије – Управом за извршење кривичних санкција.

  Обављањем рада у јавном интересу тежи се развоју одговорнијег односа осуђеног лица према друштву и послодавцима што одговара општој сврси извршавања кривичних санкција. На основу Закона о извршењу кривичних санкција, министар правде у сарадњи са министром рада и социјалне политике донео је Правилник о извршењу казне рада у јавном интересу. Ова казна почела је да се примењује у Србији од 2009.године. Осуђена лица су чистила улице, грабуљали лишће, помагали у домовима за старе, установама за незбринуту децу.

  У Градској општини Палилула радили су у оквиру планске активности одржавања зелених површина и уличне хигијене са сектором зеленило ЈКП Медиана. Казна рада у јавном интересу је алтернативна санкција – алтернатива краткотрајних казни затвора или алтернатива новчаној казни и представља неплаћени рад у корист друштва којим се не вређа људско достојанство и не остварује профит, односно који се не врши у циљу стицања добити и који је бесплатан. У савременијим правним системима, рад у јавном интересу је једна од најпопуларнијих санкција.

  Рад у јавном интересу најчешће се изриче код кривичних дела из области саобраћаја, код недозвољеног прикључивања на електромрежу (крађа струје), код блажих ремећења јавног реда и мира…. Директор Управе закључује појединачни уговор са послодавцем за сваког осуђеног којим се одређује међусобни однос министарства, послодавца и осуђеног у вези са обављањем рада у јавном интересу. Послодавац се обавезује да распореди осуђеног на одговарајуће послове чије обављање не може угрозити или нарушити његово здравље а у складу са општим актима своје организације или установе, прописаним условима рада, радним временом, одмором у току рада, дневним и недељним одмором, безбедности и заштити здравља на раду. Врста послова на којима осуђеник може обављати рад у јавном интересу јесу послови у оквиру делатности послодавца. У општини Палилула, биће то послови на уређењу атарских путева, канала, зеленеих површина, спомен обележја, (Д.Видојковић, ЕКОполис)