Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 18.12.2017

    ДАТО ПОЗИТИВНО-ПРЕТХОДНО МИШЉЕЊЕ НА ПРОГРАМЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

    ДАТО ПОЗИТИВНО-ПРЕТХОДНО МИШЉЕЊЕ НА ПРОГРАМЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

    Одборници Скупштине Градске општине Палилула, на 11.седници, која је одржана 18.децембра, након уводних излагања известиоца јавних предузећа, дали су позитивно претходно мишљење на следеће програме пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш: На предлог Програма развоја Града Ниша за 2018, који је образложио др Александар Ждраљевић, руководилац Сектора за локални и економски развој; На предлог Програма пословања ЈП „Нишстан“ Ниш за 2018. годину, који је образложила Олгица Лазић, финансијски руководилац јавног предузећа; На предлог Програма пословања ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш за 2018. годину, који је представио дипл.арх. Мирољуб Станковић, директор јавног предузећа; На предлог Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2018. годину, који је образложио Славиша Стаменковић, руководилац економских послова у предузећу; Са предлогом Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину, одборнике општине Палилула упознао је др Горан Радојичић, помоћник директора предузећа;

    На предлог Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2018. годину, који је образложила Данијела Петровић, руководилац економских послова овог предузећа; На предлог Програма пословања ЈКП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш за 2018. годину, који је образложио Светолик Цветковић, интерни ревизор; На предлог Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2018. годину, који је у име предлагача саопштила Данијела Кнежевић, помоћник директора за економске послове; На предлог Програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2018. годину, који је образложила Љиљана Лаловић, заменик шефа рачуноводства; На предлог Програма пословања ЈКП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2018. годину, који је у име предлагача изложио Владан Стојановић, директор стамбене агенције; На предлог Програма пословања ЈП „Аеродром“ Ниш за 2018. годину, који је образложила Драгослава Марковић, руководилац јавних набавки; На предлог Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину који је представила Хилда Миленовић, помоћник директора за финансијске послове; На предлог Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за 2018. годину који је одборницима представио Александар Милошевић, помоћник директора и на предлог Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша“ Ниш за 2018. годину, који је у име предлагача образложила Ивана Јовановић, координатор рачуноводствених послова.(Д.Видојковић)