Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 31.10.2018

  ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА

  ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА

  У просторијама Нишког културног центра, 31.октобра одржана је 16.редовна седница Скупштине Градске општине Палилула, којом је председавала председница Скупштине Адриана Анастасов. Након усвајања записника са 15. седнице Скупштине

  одборници су дали претходно мишљење на Прве измене и допуне плана генералне регулације подручја градске општине Палилула – друга фаза – зона улица Селичевица и Зетске. Циљ израде овог Плана, по речима директора Завода за урбанизам Ниш мр Мирољуба Станковића, је преиспитивање планских решења у складу са новонасталим потребама и актуелном проблематиком уређења и изградње простора. Скупштина Градске општине Палилула није констатовала примедбе које су од битног утицаја и на План детаљне регулације комплекса рентезионог базена за колекторе атмосферских вода из Новог Села и Бубањског колектора у обухвату ПГР подручја ГО Палилула – трећа фаза, па је и овај документ добио претходно позитивно мишљење.

  На овој седници Скупштине донета је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула. Одлучено је да се у члану 1 став 2 бришу речи: “Кабинет председника градске општине, као посебна организациона јединица“ па ће члан 13. ове одлуке сада гласити: Унутрашње организационе јединице Управе чиниће пет одсека и то:.Одсек за послове Председника, Већа и Скупштине општине; Одсек за правне и заједничке послове; Одсек за финансије; Одсек имовинско-правне и комуналне послове и Одсек за привреду и локални развој. Донета су и два решења. Разрешен је дужности члана скупштинске Комисије за социјална питања Ратко Јовановић а за новог члана је изабран Милисав Лукић. Александар Миладиновић разрешен је дужности председника Комисије за образовање, Скупштине Градске општине Палилула а на ову функцију је изабран Ратко Јовановић. на шеснаестој средници Скупштине није било одборничких питања и иницијатива.(Фото Драган Видојковић)