Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 06.09.2019

    ПОДРШКА САМОХРАНИМ РОДИТЕЉИМА

    У оквиру пројекта “подршке самохраним родитељима” Градска општина Палилула, у сарадњи са Центром за социјални рад, школама и Удружењем самохраних родитеља, обезбедила је школски прибор за децу школског узраста из породица самохраних родитеља који су материјално угрожени (Школски ранац и прибор-свеске, блокови, бојице). На свечаности у Нишком културном центру, након уручења поклона ученицима, о пројекту „Подршка самохраним родитељима“, сарадњи и социо-хуманитарним активностима на конференцији за новинаре говорили су: Александар Ждрале, председник Градске општине Палилула, Адриана Анастасов, председница Скупштине општине Палилула и Зоран Јовић, директор Центра за социјални рад „Свети Сава“.

    Ова активност руководства општине Палилула је усмерена на побољшању квалитета живота свих грађана у заједници, посебно самохраних родитеља, уз промоцију партнерства општине са установама социјалне заштите, образовним установама и организацијама цивилног сектора, на основама утврђеног стратешког планирања. Самохрани родитељи као једна огромна циљна група, која егзистира ту поред нас имају заиста специфичне потребе у односу на породице где су оба родитеља ту и где оба родитеља учествују у одгајању, подизању и у васпитању деце и деле обавезе. Локалне самоуправе, сходно финансијским могућностима, могу да установе додатна права и погодности за самохране родитеље и њихову децу. Ми то чинимо, истакао је председник општине Палилула и поред тога што смо јединица локалне самоуправе.