Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 22.01.2018

    ПОДРШКА ЧИШЋЕЊУ СНЕГА И ЛЕДА ИСПРЕД СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

    ПОДРШКА ЧИШЋЕЊУ СНЕГА И ЛЕДА ИСПРЕД СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

    Ледени талас, који је током јануара захватио и Град Ниш, спремно су дочекали у Градској општини Палилула. У оквиру сарадње са ЈКП Медиана, обезбеђено је више од једне тоне соли за посипање стаза око стамбених зграда и других објеката који су регистровани скупштинама станара у општини. Овлашћена лица Скупштина станара, могу да дођу до Управе општине Палилула у улици Бранка Радичевића број 1. или се најаве дежурној служби Општине (018/290-608) и преузму индустријску со за посипање стаза како би обезбедили да улице и тротоари буду проходни и без леда. Уколико буде више захтева од расположиве количине соли, кажу у општини Палилула, биће обезбеђена додатна подела заинтересованим станарима зграда.

    Комунална полиција града Ниша апеловала је на све власнике домаћинстава и одговорна лица у предузећима и установама да очисте снег са тротоара, прилазних стаза и интерних саобраћајница. „Свим лицима која не поступе у складу са издатим упозорењем и поступе супротно одредбама Одлуке о комуналном реду биће изречен прекршајни налог“, садржано је у саопштењу нишке Комуналне полиције. Новчана казна од 50.000 динара прописана за правна лица, казна за предузетнике износи 10.000 динара, а казна од 5.000 динара прописана је за физичка лица. Из Комуналне полиције су упозорили грађане да приликом чишћења снега не затрпавају сливнике и не одлажу снег на тротоар већ да га остављају на ивичњак коловоза, али тако да не ометају саобраћај.(Д.В. ЕКОполис)