Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 27.07.2016

  ПОЧИЊЕ АКЦИЈА УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА

  ПОЧИЊЕ АКЦИЈА УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА

  На територији града Ниша сваке године настане вечи број дивљих депонијa и расутог отпада на јавним површинама, које је потребно у одређеним интервалима очистити и санирати у циљу очувања и унапређења животне средине. Градско веће усвојило је и ове године Програм чишћења дивљих депонија на територији града Ниша који остварује ЈКП Медиана у сарадњи са градским општинама.

  Овим поводом, на иницијативу руководства Градске општине Палилула, одржан је радни састанак у просторијама општине. Председник општине Палилула Александар Ждрале и председница Скупштине Адриана Анастасов, са сарадницима, Николом Божићем, Ивицом Стојановићем, разговарали су са представницима Града и ЈКП Медиана, Игором Војиновићем, чланом Већа Града Ниша и Љуборадом Стевановићем, директором сектора одржавања хигијене у ЈКП Медиана, о сарадњи и динамици активности на реализацији Програма. Договорено је да се током августа месеца, у општини Палилула санира осам дивљих депонија што износи око 1.300 m3 отпада. Акција ће отпочети у уторак, 2.августа у селу Лалинац код новог моста, а наставиће се на локацијама у Паси Пољана–код гробља, у Насељу 9.мај, код игралишта. Уклониће се и дивље депоније испред Мраморског моста, са леве и десне стране пута; Дивља депонија поред старог аутопута, између железничког надвожњака и надвожњака аутопута за Поповац; Дивља депонија у ул. Мерошинској, у Доњем Међурову, од ветеринарске амбуланте према Морави. Дивља депонија у ул. Јабланичког одреда је претходних дана већ санирана.

  Захваљујући пројектним активностима и доброј сарадњи са невладиним сектором на еколошком образовању становништва, истакао је председник Александар Ждрале, у општини Палилула је од 2012-2016 године вишеструко смањен број дивљих депонија чиме је остварена уштеда у буџету.

  Дивље депоније су нелегална одлагалишта која заузимају простор који није за то намењен и садрже ограничене количине отпада, а најчешће су формиране непосредно поред пут, у близини насељених места, уз корита река, или на јавним површинама. Неконтролисано поступање са отпадом угрожава животну средину, површинске и подземне воде, ваздух и земљиште,
  Проблем дивљих депонија је присутан у свим градским општинама Града Ниша. Овогодишњим Програмом чишћења дивљих депонија на територији града Ниша биће очишћено 30 дивљих депонија и уклоњено преко 4.010 m3 отпада са ових одлагалишта. Д.Видојковић, ЕКОполис