Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 10.10.2016

  ОЗАКОЊЕЊЕ (ЛЕГАЛИЗАЦИЈА) ОБЈЕКАТА УЗ ПОДРШКУ ОПШТИНСКИХ УПРАВА

  ОЗАКОЊЕЊЕ (ЛЕГАЛИЗАЦИЈА) ОБЈЕКАТА УЗ ПОДРШКУ ОПШТИНСКИХ УПРАВА

  Остало је још месец дана (28.новембар) када се завршава попис и евиденција незаконито изграђених објеката на територији Града Ниша у складу са Законом о озакоњењу објеката (Сл.гл.РС бр.96/15). У Управи Градске општине Палилула спремни да помогну грађанима.

  Градоначелник Града Ниша Дарко Булатовић са представницима градских управа за планирање и изградњу, имовину и инспекцијске послове, председницима и начелницима Управа градских општина Града Ниша, организовао је (26.10.2016.) радни састанак о примени Закона о озакоњењу објеката. На састанку је разговарано о стању пописа незаконито изграђених објеката и објеката на територији града и указано на проблеме који постоје у поступцима озакоњења. Договорена је сарадња између надлежних градских управа и управа градских општина у Нишу како би се испоштовао законски рок од 12 месеци од дана ступања на правну снагу закона – када треба да буде завршен попис свих незаконито изграђених објеката на територији Града Ниша. Свих 5 градских општина активно ће се укључити у попис и евидентирање објеката са својих територија, на основу раније сачињеног Програма пописа по зонама, како би се до 27. новембра 2016.године евидентирали сви незаконито изграђени објекти а који су видљиви на сателитском снимку територије РС из 2015.год. У наредних масец дана, до 28.новембра 2016.године, грађани-власници нелегално саграђених објеката код којих је одступљено од раније издате грађевинске дозволе, могу поднети захтев за озакоњење својих објеката и у управама градских општина, на територији где се објекат налази.

  У Градској општини Палилула, то се може обавити: у канцеларији бр.4. (ул.Бранка Радичевића 1) попуњавањем одговарајућег упитника, уз помоћ службеника општинске управе, за становнике, који живе на сеоском подручију општине Палилула, подношење захтева обавиће се у месним канцеларијама села у координацији Савета грађана. Попуњене упитнике, по речима Марије Брајдић, начелнице Управе Градске општине Палилула, овлашћена лица општине, по службеној дужности проследиће надлежној управи града на даљи поступак ради евидентирања и скицирања. Попуњавањем упитника незаконито саграђен објекат улази у поступак озакоњења јер ће се наћи на списку пописа незаконито саграђених објеката на територији града Ниша, под условом да је објекат видљив на сателитском снимку територије РС из 2015.године.

  УПИТНИК о евиденцији незаконито изграђених објеката, не попуњавају следећи грађани: који су поднели захтев ступањем на снагу Закона о озакоњењу објеката (27.11.2015.год.) до данас, који су подносили захтев по ранијим законима о легализацији и по Закону о посебним условима за упис права својине – до 29.јануара 2014.год.,власници објеката који су саграђени до 1948.године у граду, власници стамбених објеката који су саграђени до 1961.године, на селу и власници економских објеката који су саграђени до 1973.године, на селу – јер су зидани у периоду када прописи нису предвиђали обавезу прибављња грађ.дозволе

  Објекти који се не нађу у евиденцији незаконито изграђених објеката (путем попуњавања појединачних упитника и пописа објеката на терену) а нису видљиви на сателитском снимку и за које није поднет захтев за легализацију по ранијим законима, биће предмет рушења. (ЕКОполис, Д.Видојковић)