Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 14.09.2017

  ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА И РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У СТРАТЕГИЈИ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА И РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У СТРАТЕГИЈИ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  Одборници Градске општине Палилула, на деветој седници Скупштине, која је одржана 14.септембра у просторијама Нишког културног центра, разматрали су више докумената од значаја за даљи рад општине. Након усвајања записника са 8.седнице Скупштине једногласно је усвојен извештај о раду председника Градске општине Палилула Александра Ждралета и извештај о раду Већа општине Палилула за период од 20.07.2016. до 20.07.2017. године. Дато је и претходно мишљење на предлог Програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2017.годину.

  После јавне расправе која је одржана неколоико дана пре седнице Скупштине, донета је Одлука о усвајању Стратегије и локалног акционог плана за побољшање положаја жена и унапређења родне равноправности 2017-2021.године. Усвајањем овог документа Градска општина Палилула је прва општина јужно од Београда која на овај начин даје допринос унапређењу положаја жена и промовисању принципа родне равноправности и увођењу родног буџетирања у свој буџет, истакла је Адриана Анастасов, чланица радног тима и председница Скупштине општине Палилула.

  По речима председника општине Палилула, Александра Ждралета, степен једнакости и родне равноправности у некој заједници осликава степен њеног развоја. Увођење ових принципа омогућавамо ефикасно коришћење свих капацитета друштва, као и адекватно партнерство институција, приватног сектора и цивилног друштва. Оснаживање жена и родна равноправност су темељне вредности на којима почива систем људских права, али и императив економског и социјалног развоја сваког друштва. Седница је завршена давањем одговора на одборничка питања и иницијативе. (Фото-текст Д.Видојковић)

  РТВ Бела Ми-ГО Палилула усвојила Стратегију унапређења родне равноправности