Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 17.12.2021

  ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА УСВОЈИЛА БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

  ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА УСВОЈИЛА БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

  На дванаестој седници Скупштине Градске општине Палилула, одржаној у сали Нишког културног центра 17.децембра усвојен је буџет за 2022.годину и тиме заокружен процес доношења овог за општину најважнијег документа који је започет у првој половини августа ове године. По речима Ивана Драгишића, шефа одсека за финансије, након доношења Упутства за припрему буџета општине Палилула за 2022.годину, путем писаних медија и интернет странице ГО Палилула обавештени су грађани да своје предлоге могу доставити надлежном одсеку у периоду од 30 дана. Сугестије грађана узете су у обзир и уврштене у Нацрт одлуке и након одржане јавне расправе 1.новембра у сали НКЦ-а.

  Веће је утврдило Предлог Одлуке о буџету и доставило Скупштини на разматрање. У наредну буџетску годину општина Палилула улази са буџетом од 153,886,000.00 динара у оквиру кога се средства расподељују на следеће програме: комуналне делатности 2,000,000.00 динара, социјална и дечија заштита 3,000,000.00 динара, развој културе и информисања 1,400,000.00 динара, развој спорта и омладине 4,900,000.00 динара, локална самоуправа 85,283,250.00 динара и политички систем локалне самоуправе 46,387,750.00 динара. За реализацију ових расхода средтва су обезбеђена из следећих прихода: приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке 60.950.000 динара, порез на имовину 25.900.000.00 динара, порези на добра и услуге 4.140.000.00 динара, донације, помоћи и трансфери 59.025.000.00 динара као и пренетих средстава 2021.године у износу од 3,000,000.00 динара.

  Одборници скупштине усвојили су Кадровски план за 2022. годину и дали претходно мишљење на предлог Програма пословања: ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш; ЈКП „Горица“; ЈП „Дирекција за јавни превоз града Ниша“; ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш; ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш; ЈКП „Наиссус“ Ниш; ЈП „НИШСТАН“; ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша; ЈКП „Топлана“ Ниш; ЈКП „Медиана“ Ниш; ЈП ,,Градска стамбена агенција“ Ниш; ЈKП ,,Тржница“ Ниш; за 2022. годину

  На овој сеници разматрана је и усвојена Одлука о условима за држање домаћих животиња и кућних љубимаца на територији градске општине Палилула Ниш. О пројектованом буџету и активностима општине Палилула, говорио је и председник општине Братислав Вучковић који је истакао добру сарадњу са руководством града и подршку Владе Србије.(Фотографије Д.Видојковић)