Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 10.10.2016

  ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА: ЃРАЂАНИН У ПРВОМ ПЛАНУ

  ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА: ЃРАЂАНИН У ПРВОМ ПЛАНУ

  Председница Скупштине Градске општине Палилула Адриана Анастасов, одржала је састанак са председницима радних тела Скупштине општине. Након разговора о начину рада и остваривању циљева развоја општине, закључено је да ће чланови формираних комисија остварити пуну координацију са извршним органима власти и редовно информисати Скупштину о резултатима рада.

  По речима Адриане Анастасов, Скупштине општина су највиши органи Градских општина, које врше основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом, Статутом града Ниша и Статутом општине. Нишке градске општине имају статус територијалних организација Града Ниша и „први су степеник у контакту са грађанима“ на територији коју покривају. Сагледавајући проблеме грађана на терену, у нашим насељима у граду и на сеоском подручију, који обухвата више од 80.000 становника, и то разматрати по областима у оквиру наших радних тела Скупштине, важан је процес демократизације и децентрализације локалне власти. Показујемо да наша општина Палилула није само административни сервис локалне заједнице, него и партнер који активно учествује у разрешавању свих проблема грађана Палилуле.

  У раду овог скупа учествовали су председници комисија: Владимир Станић, Срђан Васковић, Mилан Митић, Mиодраг Михајловић, Југослав Добричанин, Небојша Светозаревић, Драгица Синадиновић, Након конституисања и избора новог руководства у општини Палилула, на трећој седници Скупштине донето је решење о образовању осам комисија које у свом саставу имају по седам чланова. Области деловања радних тела су спорт; социјална питања, култура, образовање и историјско наслеђе; комуналне делатности и рад са саветима грађана; привреда, одрживи развој и заштита животне средине; пројекти и предузетништво; родна равноправност и једнаке могућности, У општини Палилула формирана су и два скупштинска одбора: Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања и Одбор за европске интеграције и за сарадњу са Сталном конференцијом градова и општина.(Фото.Д.Видојковић)