Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 16.09.2016

    ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

    ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

    Након конституисања и избора новог руководства у општини Палилула, у сали Нишког културног центра, одржана је 16.09.2016.године трећа седница Скупштине Градске општиине Палилула. Усвојен је извод из записника а затим је потврђен и мандат новоизабраним одборницима Скупштине: Велимиру Ристићу (СНС), Милану Маринковићу (СНС), Братиславу Нуиколићу(СНС) и Радиши Стајићу (СРС). Одборници су једногласно дали позитивно мишљење на предлог Плана генералне регулације Палилула трећа фаза у Нишу уз допуну предложена два амандмана. Овај План су образложили и поднели уводне напомене дипл.арх.Миодраг Станковић, заменик начелника Управе за планирање и изградњу и представница Завода за урбанизам Града Ниша.

    На овој седници Скупштине, усвојена је и Одлука о изменaма Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2016. годину. Скупштина Градске општине Палилула, донела је решење о образовању осам комисија које у свом саставу имају по седам чланова. Председник Комисије за омладину биће Срђан Васковић СПС; Комисије за спорт, Mилан Митић СНС; Комисије за социјална питања Mиодраг Михајловић СНС; Комисије за културу, образовање и историјско наслеђе, Југослав Добричанин, МОЈА ПАЛИЛУЛА ;Комисије за комуналне делатности и за рад са саветима грађана, Владимир Станић СНС; Комисије за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Небојша Светозаревић СРС; Комисије за пројекте и предузетништво, Mилош Стојковић СНС; Комисије за родну равноправности и једнаке могућности, Драгица Синадиновић ПУПС. (Д.В, фотографије)