Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 18.06.2021

  ОДРЖАНА ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  ОДРЖАНА ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  Девета седница Скупштине Градске општине Палилула одржане је 18.јуна у сали Нишког културног центра. Након усвајања записника са 8. седнице Скупштине одборници су разматрали и усвојили Одлуку о завршном рачуну Градске општине Палилула за 2020.годину и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021. годину са изменом и допуном Кадровског плана Управе Градске општине Палилула.

  По речима Ивана Драгишића, шефа одсека за финансије Градска општина Палилула, овом изменом и допуном Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021.годину обим буџета повећан је за 12,894,200 динара и сада износи 172,808,776 динара. Када посматрамо приходовну страну буџета увећање бележимо на позицијама порези на доходак, добит и капиталне добитке, порези на имовину, трансфери од других нивоа власти као и пренета средства из предходне године.

  Потреба за овом изменем Одлуке о буџету, образлаже Драгишић, настала је из разлога што је Градској општини Палилула одобрен пројекат „Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, тла и воде у прекограничном региону“ укупне вредности 13,425,000 динара. Када говоримо о Одлуци о Завршном рачуну буџета ГО Палилула за 2020 потребно је нагласити да су укупно остварени приходи 123,231,463,04 динара а укупни расходи 122,134,604.34 динара из чега произилази да је ГО Палилула у 2020 години остварила суфицит у износу од 1,096,858.70 динара. Реализација прихода била је 97.89% од плана за 2020.годину а расхода 88,05% од годишњег плана.

  На овој седници усвојена је и Oдлуке о другим изменама и допунама Oдлуке о организацији Управе Градске општине Палилула за 2021.годину