Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 17.11.2020

  ОДРЖАНА 4.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  ОДРЖАНА 4.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  Скупштинa Градске општине Палилула заседала је у уторак, 17.новембра у сали Нишког културног центра. На 4.седници, којом је преседавао председник Скупштине Никола Божић, након усвајања записника са претходне седнице, одборници су размотрили и усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2020.годину.

  Овим изменама и допунама Одлуке о Буџету, по речима Шефа Одсека за финансије, имовинско-правне и комуналне послове Управе општине Палилула, Ивана Драгишића, „укупни приходи и примања и расходи и издаци смањени су за 11,532,000.00 динара. Потреба да се приступи изради ребаланса настала је како би се постојећи Буџет усагласио са реалним оквирима, који су настали услед пандемије Корона вируса а што је имало за последицу ипак нешто мање приходе од оних које смо очекивали. Текући приходи смањени су за 18,468,000.00 динара а текући расходи 5,321,000.00, док су издаци за нефинансијску имовину смањени 13,147,000.00 динара.

  Највеће промене претрпели су програми: Пољопривреда и рурални развој (умањен је за 7,499,000.00 динара), Социјална и дечија заштита (умањен за 1,700,000.00 динара). Развој културе и информиосања (умањен је за 1,000,000.00 динара), Развој спорта и омладине (умањен је за 480,000.00 динара), Локална самоуправа (умањен је за 5,817,216.00 динара) и Политички систем локалне самоуправе (умањен је за 1,271,784.00 динара). Одборници су упознати и са извештајем о извршењу буџета општине Палилула за период 01.јануар – 30.септембар 2020.године.

  Председник општине Братислав Вучковић упознао је одборнике Скупштине са активностима које је ново руководство реализовало у протеклом периоду. На овој седници, у присуству председника општине Братислава Вучковића, чланова општинског Већа, начелнице општинске Управе Слободанке Ђорђевић Младеновић, одборници су усвојили „Етички кодекс функционера локалне самоуправе“ Градске општине Палилула. (Драган Видојковић)