Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 22.11.2019

    ОДРЖАНА 24.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

    Скупштине Градске општине Палилула заседала је у петак, 22.новембра у Нишком културном центру. На 24.седници, којом је преседавала председница Скупштине Адриана Анастасов, након усвајања записника са претходне седнице, одборници су дали позитивно претходног мишљења на Пете измене и допуне плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – прва фаза. О Плану је говорио директор ЈП Завод за урбанизам мр Мирољуб Станковић a oбразложење Плана je поднелa, одговорнa пројектантица Душица Шеговић. Циљ израде Петих измена и допуна плана је преиспитивање планских решења у складу са новонасталим потребама и дефинисање актуелне проблематике уређења и изградње простора, као и усклађивање планских решења са катастром непокретности.

    На овој седници, у присуству председника општине Александра Ждрала, чланова општинског Већа, начелнице општинске Управе Марије Брајдић, донето је решење о разрешењу заменика председника Општинске изборне комисије Градске општине Палилула, на лични захтев, и решење о именовању Стефана Мохенског, дипломираног правника за заменика председника Општинске изборне комисије Градске општине Палилула. На одборничка питања и иницијативе из општине Палилула одговорили су Завод за заштиту споменика културе и јавна комунална предузећа: Дирекција за јавни превоз, Медиана, Наисус, Паркинг сервис. На крају заседања 24.седнице Скупштине уследила су нова одборничка питања и иницијативе.(Д.В)