Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 11.12.2015

  ОДРЖАНА 18.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  ОДРЖАНА 18.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  Одборници Скупштина градске општине Палилула, на 18.седници одржаној 07.децембра.2015. године, којом је председавао Милош Стојковић, председник Скупштине, након усвајања записника са седамнаесте седнице усвојили су Одлуку о буџету Градске општине Палилула за 2016. годину.

  На основу одредби Статута града Ниша и Статута Градске општине Палилула прописана је надлежност општине да уређује и утврђује начин коришћења и управљања сеоским водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама. Скупштина општине Палилула је усвојила Одлуку о сеоским водоводима. На подручју Градске Градске општуне Палилула постоје сеоски водоводи које не одржава Јавно комунално предузеће ’’Naissus’’- Ниш. Овом Одлуком општина Палилула је дала опште смернице за управљање и коришћење сеоских водовода а надзор над применом ове одлуке вршиће комунална инспекција Градске општине Палилула.

  На овој седници скупштине донета су решења о резрешењу Слађане Соколовић као члана Одбора за европске интеграције и сарадњу са Сталном конференцијом градова и општина; Марије Стојановић као председника Комисије за омладину Градске општине Палилула и решење о разрешењу Ратка Стефановића на место председника Комисија за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Градске општине Палилула. Нови председник Комисије за омладину Градске општине Палилула решењем скупштине биће Андријана Лилић а Бојана Јовић, именована је за председника Комисија за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Градске општине Палилула. (фото Д.Видојковић)