Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 06.02.2022

  О РОДНОЈ АНАЛИЗИ У ПРИРУЧНИКУ СКГО

  Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) представила је „Прируцник за родну анализу у процесу родно одговорног буџетирања за локалне самоуправе”. Приручник је намењен свим запосленима у локалним самоуправама, а посебно доносиоцима одлука (градоначелници/-це, чланови/-це већа и начелници/-це одељења); запосленима у одељењима за буџет и финансије; запосленима у институцијама и локалној самоуправи, односно, одељењима, установама, органима, укључујући директне и индиректне буџетске кориснике.

  Циљ овог приручника је пружање практичне подршке свима који раде на буџету у локалним самоуправама. У приручнику су информације о корацима и поступцима у спровођењу родне анализе, која је срж родно одговорног буџетирања. Израда приручника подржана је кроз Програм „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: Унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности локалне администрације” који финансира Влада Шведске, реализује Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) у партнерству са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона (САЛАР).(Драган Видојковић)

  Електронску верзију пручника се може наћи и на овом линку:
  http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/164/309/238/1643092388_ROB.pdf