Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 18.11.2016

  „НИКАКВО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ НИЈЕ ОПРАВДАНО-СВАКО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ МОЖЕ СЕ СПРЕЧИТИ“

  "НИКАКВО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ НИЈЕ ОПРАВДАНО-СВАКО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ МОЖЕ СЕ СПРЕЧИТИ"

  Градска општина Палилула у Нишу, је организовала у Нишком културном центру ТРИБИНУ у сусрет Међународном дану превенције злостављања и занемаривања деце, који се обележава 19.новембра, на тему «Заштита деце од злостављања, занемаривања и свих облика искоришћавања». Ова активност је организована у сарадњи са Градoм, организацијама и надлежним установама града. Након уводне речи Александра Ждралета, председника Градске општине Палилула, о превенцији злостављања и занемаривања деце, на трибини су говорилии и Тијана Ђорђевић-Илић, чланица Градског већа у Нишу, Јаворка Ранђеловић, заменик директора Центра за социјални рад у Нишу, Соња Шћекић, директорка Сигурне куће Ниш и проф.др Марија Ранђеловић.

  Република Србија је усвојила низ докумената на националном нивоу којима се утврђују циљеви, задаци, процедуре и одговорности појединих система и појединаца у процесу заштите деце од злостављања, занемаривања и свих облика искоришћавања. Међународне конвенције, закони, професионална етика обавезују нас да насиље над децом пријавимо, да на њега реагујемо. Ипак, по статистичким подацима више хиљада деце у Србоји годишње је изложено различитим облицима насиља, злостављања и занемаривања. Посебно она, која живе у маргиналним заједницама, у изразитом сиромаштву, са члановима породице-родитељима са инвалидитетом, различитим проблемима, или имају сметње у развоју. Деца и млади често не препознају овакве ситуације, о томе ћуте и обично мисле да су они сами криви за то што им се дешава, чуло се на трибини.

  Усвајени закони и протоколи, по речима председника општине Палилула, тек њиховом применом у локалним заједницама, показали су да постоји велики раскорак између прописа и праксе. Ове годишњице нас подсећају и опомињу да наш посао још није завршен. “За одрастање деце, најважнију улогу има породица која је стуб сваког друштва. Ни на једном другом месту дете не може боље да напредује и да се развија, него што то може у својој биолошкој породици. Стога, у најбољем интересу детета је да породица остане на окупу. Тамо где се родитељи суочавају са различитим проблемима, здравствене и економске природе, потенцијална су места породичног насиља и угрожености деце. Циљеви везани за унапређење положаја и права деце у нашој средини су заједнички циљеви које уз подршку општине – Канцеларије за младе, остварују образовне установе са наше територије (седам основних, две специјалне школе, три средње и три факултета), испостава Центра за социјални рад, здравствене установе, организације цивилног друштва. Важну улогу у социјализацији, образовању и интеграцији деце и младих Ромске популације у заједници има Друштвени центар у насељу «Црвена звезда». (текст-фото Д.Видојковић, ЕКОполис)