Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 23.02.2016

  МЕЂУБЛОКОВСКИ ПРОСТОР- СЛИКА НАШЕ КУЛТУРЕ

  МЕЂУБЛОКОВСКИ ПРОСТОР- СЛИКА НАШЕ КУЛТУРЕ

  У оквиру Програма на уређењу међублоковског зеленила и сагледавању захтева грађана у насељима Градске општине Палилула ове године ће се одвијати интезивна активност. „Пројектне активности општине, регионална прекогранична сарадња, подстакле су нас да у општини Палилула одговорно разговарамо о актуелним питањима очувања биодиверзитета и заштити животне средине, утицају климатских промена; еколошки исправном понашању, уштеди енергије и употреби обновљиве енергије, сарадњи и умрежавању у области заштите животне средине, рекао је Бобан Џунић, председник општине, приликом обиласка међублоковског простора који дели улице „Вељка Петровића“ и „Милунке Савић“ у насељу „Делијски вис“.

  Захваљујући предлозима Савета грађана, по речима председника Џунића, уочени су и сагледани бројни инфраструктурни проблеми. Ево, ова зелена површина је један од неуређених простора који је током лета зарастао у коров, место за одлагање отпада. У договору са грађанима тражимо решење да ову парковнуу површину уредимо. У непосредној близини је Спомен комлекс Војиничког гробља. Често долазе делагације из земље и иностранства па је недопустиво да ова пшовршина буде неуређена.

  Активностимна на уређењу зелених површина, осим доприноса оплемењивању животног простора у насељима, обезбеђен је и посао за један број најугроженијих становника општине који су остали без посла, а радно су способни. Из овог Програма активности на уређењу међублоковског простора издвајамо: постављање мобилијара, за рекреативне активности најмлађих становника у насељима како сеоског тако и градског подручија, садњу дрвенастих биљака у централним насељима као и формирање нових дрвореда поред јавних саобраћајница. На овај начин, по оцени председника Џунића, приближићемо се стандардима ЕУ који прописују минимум 25 квадратних метара зелених површина по становнику у насељеним местима.

  Познато је да су парковне површине од посебног је значаја у урбаним средеинама и позитивно утичу на климу, земљиште, као и на ублажавање дејства издувних гасова. На основу спроведених истраживањима у последњих двадесетпет година број зелених површина у градовима Србије смањен је за петину, што је довело до штетних последица по нашу животну средину. Поред уређења простора, садње и чишћења дивљих депонија у Градској општини Палилула остварују се и еколошко-образовни програми намењени деци и омладини, развија и унапређује еколошка свест грађана у сарадњи са Саветима грађана, организацијама цивилног друштва, кућним саветима, (Д.В)