Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 03.12.2016

    КРЕНИ – КОНФЕРЕНЦИЈА КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА О ЛОКАЛНИМ ПРОБЛЕМИМА

    КРЕНИ - КОНФЕРЕНЦИЈА КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА О ЛОКАЛНИМ ПРОБЛЕМИМА

    Tрећег дана “КреНИ2 – конференције креативних индустрија” 2016. у Официрском дому, председник Градске општине Палилула Александар Ждрале и члан Већа Лазар Динић, образложили су петочланом кретивном тиму конференције два пројектна задатка: Израду мобилне апликација за пријављивање комуналних проблема и Дизајнирање и урбано уређење дела простора за организацију традиционалне културно-туристичке манифестација ПАЛИЛУЛСКО ВЕЧЕ.

    Након једночасовног разговора одлучено је да се да предност изради мобилне апликација за пријављивање комуналних проблема у општини. Решавањем реалних проблема у нашој локалној заједници остварујемо постављене циљеве из нашег Акционог програма развоја, изјавио је председик општине Александар Ждрале.Наша Визија развоја гласи: »Општина Палилула, је економски развијена заједница, интегрисана у глобалне токове, атрактивна за живот и рад, коју карактерише флексибилно тржиште рада, конкурентни људски ресурси и богат културни идентитет.« За реализацију ове визије, усклађена су четири главна развојна приоритета а сваки приоритет има стратешки циљ: Као први приоритет наведена је инфраструктура-равномерни развој инфраструктурних система. Д.В.ЕКОполис, фотографије