Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Конкурси

  Конкурси

  Конкурс за пројекте из области културе за 2023. годину
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни конкурс
  • Јавни конкурс за доделу средстава за пројекте из области културе
  • Одлука о расписивању јавног конкурса за пројекте из области културе


  Конкурс за пројекте од јавног интереса за 2023. годину
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни конкурс
  • Јавни конкурс за доделу средстава за програме јавног интереса
  • Одлука о расписивању јавног конкурса за програме од јавног интереса


  Конкурс за програме из области спорта за 2023. годину
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни конкурс
  • Јавни конкурс за доделу средстава за програме из области спорта
  • Одлука о расписивању јавног конкурса за програме из области спорта


  АРХИВА 2022. година


  Конкурс за пројекте од јавног интереса
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни конкурс
  • Јавни конкурс за доделу средстава за пројекте од јавног интереса


  Конкурс за програме из области спорта
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни конкурс
  • Јавни конкурс за доделу средстава за програме из области спорта

   


  Конкурс за пројекте из области културе
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни конкурс
  • Јавни конкурс за доделу средстава за пројекте из области културе


  АРХИВА 2021. година


  • Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за 2021. годину за пројекте из области културе
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни конкурс Градске општине Палилула за финансирање /суфинансирање пројеката из области културе за 2021. годину


  • Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за Градску општину Палилула за 2021. годину
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни позив за финансирање/ суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса за 2021. годину


  • Јавни конкурс за доделу средстава из области спорта за 2021. годину
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни позив за финансирање програма из области спорта за 2021. годину


  • Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за 2021. годину за пројекте из области културе
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни конкурс Градске општине Палилула за финансирање /суфинансирање пројеката из области културе за 2021. годину


  • Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за Градску општину Палилула за 2021. годину
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни позив за финансирање/ суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса за 2021. годину


  • Јавни конкурс за доделу средстава из области спорта за 2021. годину
  • Апликациони формулар за пријаву на јавни позив за финансирање програма из области спорта за 2021. годину


  АРХИВА 2020. година


  • ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за 2020. годину за пројекте из области културе
  • АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР за пријаву на јавни конкурс Градске општине Палилула за финансирање /суфинансирање пројеката из области културе за 2020.годину
  • ОДЛУКА о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за 2020. годину за прojекте из области културе


  • ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за 2020 годину за програме из области спорта од значаја за Градску општину Палилула
  • АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР за пријаву на јавни позив Градске општине Палилула за суфинансирање/финансирање програма из области спорта из буџета Градске општине Палилула за 2020.годину
  • ОДЛУКА о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за 2020 годину за програме из области спорта од значаја за Градску општину Палилула


  • ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за програме и пројекте од јавног интереса за 2020. годину
  • АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР за пријаву на јавни позив Градске општине Палилула за финансирање/ суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса за 2020.годину
  • ОДЛУКА о расписивању јавног конкурса за учешће Градске општине Палилула у финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса средствима из буџета Градске општине Палилула за 2020 годину

  • Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника управе Го Палилула

  • ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за помоћ у одржавању основних школа и дечијих вртића из буџета градске општине палилула за 2020. годину
  • АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР за доделу средстава за одржавање основних школа и дечијих вртића на територији Градске општине Палилула
  • ОДЛУКА о расписивању jавног Позива Градске општине Палилула за доделу средстава за помоћ у одржавању основних школа и дечијих вртића из буџета Градске општине Палилула за 2020. годину


  АРХИВА 2019. година
  ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за 2019 годину за пројекте из области културе који су од значаја за Градску општину Палилула
  Апликациони формулар за културу 2019. год.

  ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за 2019 годину за програме из области спорта од значаја за Градску општину Палилула
  Апликациони формулар за спорт 2019. год.
  Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из области спорта

  Јавни конкурс за програме и пројекте од јавног интереса
  Апликациони формулар за програме и пројекте

  Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из области спорта
  Јавни конкурс за доделу средстава из области спорта 2019. год.
  Апликациони формулар за спорт 2019. год.

  Одлука о избору кандидаткиња који испуњавају услове и критеријуме из јавног позива у 2019. години
  Јавни позив у оквиру реализације „Стратегије за унапређење родне равноправности“
  Интерни конкурс за попуњавање радног места
  Јавни позив за доделу средстава за помоћ у одржавању основних школа и вртића
  Апликациони формулар школе и вртићи
  Апликациони формулар за програме и пројекте
  Јавни конкурс за програме и пројекте од јавног интереса
  Апликациони формулар за спорт 2019. год.
  Јавни конкурс за доделу средстава из области спорта 2019. год.
  Апликациони формулар за културу 2019. год.
  Јавни конкурс за доделу средстава из области културе 2019. год.


  АРХИВА 2018. година
  Јавни конкурс за доделу средстава из области спорта 2018
  Апликациони формулар за спорт 2018
  Апликациони формулар за културу
  Јавни конкурс за доделу средстава из области културе
  Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у
  2018. години

  Апликациони формулар за културу
  Јавни конкурс за доделу средстава из области културе
  Апликациони формулар за спорт
  Јавни конкурс за доделу средстава из области спорта

  –>