Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 07.11.2016

    ЈАВНИ ПОЗИВ

    ЈАВНИ ПОЗИВ

    У току процеса припреме буџета локална самоправа позива све установе, организације и заинтересоване грађанe да узму активно учешће у буџетском процесу кроз давање сугестија, мишљења, коментара и предлога у вези са Нацртом буџета за 2017. годину. Сви предлози који буду достављени до 28.11.2016. године електронским путем на на e-mail info@palilula.eu или у писаном облику на писарницу ГО Палилула у улици Бранка Радичевића 1 биће узети у разматрање приликом доношења Нацрта буџета. Ради што транспарентнијег рада Општинске управе Палилула, на сајту се објављују планови буџета, као и његова извршења са свим приходима и расходима.