Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 31.05.2019

  ЈАВНА РАСПРАВА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

  Ставља се на јавну расправу радна верзија Одлуке о трећој измени Статута Градске општине Палилула, коју је утврдило Веће Градске општине Палилула Одлуком број 328-2/19-03 од 31.05.2019. године.

  Јавна расправа се спроводи стављањем радне верзије Одлуке о трећој измени Статута на огласну таблу Управе Градске општине Палилула у периоду од 01.06.2019. год. од 9,00 часова до 04.06.2019. године до 14,00 часова.

  Јавна расправа ће се одржати у просторијама Нишког културног центра, у уторак 04.06.2019. године у периоду од 11,00 часова до 12,00 часова.

  Све предлоге и примедбе заинтересоване стране могу у току трајања јавне расправе доставити Радној групи за израду предлога Одлуке трећој измени Статута Градске општине Палилула на адресу Градске општине Палилула, ул. Бранка Радичевић број 1, особи за контакт секретару Скупштине Градске општине Палилула, број:063-116-8409, е-пошта: slobodanka.djordjevic@palilula.eu.

  Одлука о трећој измени Статута Градске општине Палилула