Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 10.08.2016

  ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА УПРАВЕ – УЛАГАЊЕ У ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

  ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА УПРАВЕ - УЛАГАЊЕ У ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

  Председник Градске општине Палилула у Нишу, Александар Ждрале уручио је сертификате општинским комуналним инспектороима који су успешно савладали „е-обуку СКГО, за запослене у локалним инспекцијским службама“, на тему „Изградња капацитета локалних инспекцијских служби“.

  Градске општине Палилула-Ниш пружа услуге грађанима у складу са високим стандардима рада, истакао је Александар Ждрале, председник општине на конференцији за новинаре. На територији Градске општине Палилула, која има статус: “територијална организација” Града Ниша, живи преко 80.000 становника, У складу са својом пословном политиком општина Палилула је прва у Нишу и Региону успоставила систем менаџмента квалитетом ISO 9001:2008. Добијањем позитивне препоруке, општина је потврдила да је њен систем менаџмента способан за постизање циљева проистеклих из политике квалитета, а то је пре свега, нагласио је председник општине Палилула, потпуно задовољство корисника услуга – грађана и свих запослених. Почетком августа месеца, имали смо редовну годишњу ресертификациону проверу спровођења система менаџмента квалитетом, која је протекла успешно.

  У оквиру Статутарних надлежности и пренетих овлашћења Града, по речима Марије Брајдић, начелнице Управе ГО Палилула, у општини се отпочело са поступком уклањања мањих монтажних објеката који нису били предвиђени Планом локација за киоске на јавним површинама Града Ниша. На овим пословима наша Управе је остварила добру сарадњу и координацију са надлежним службама и комуналним предузећима града. Менаџмент општине на челу са председником промовише и охрабрује све запослене да узму активно учешће у активностима побољшања процеса рада. Једна од активности, која се одвијала од 11.априла до 3.јуна је и „е-обука за запослене у локалним инспекцијским службама“, који обављају послове инспекцијског надзора, на тему „Изградња капацитета локалних инспекцијских служби“. Обуку је организовала СКГО уз подршку ОЕБС-а а овај програм је успешно савладало седморо општинских комуналних инспектора.

  Показујемо да наша општина Палилула није само административни сервис локалне заједнице, него и партнер који активно учествује у разрешавању свих проблема грађана Палилуле, каже Адријана Анастасов, председница Скупштине. Пред нама је нови циклус активности који већ успешно остварујемо. Руководство Градске општине Палилула има јасну визију и циљ да путем добрих пројектних идеја обезбеди додатна средства из Фондова Европске Уније која нису део скромног буџета општине, а све у циљу, како кажу, квалитетнијег и садржајнијег живота грађана у општини. (Д.Видојковић, ЕКОполис, фотографије)